Vodník Venček – Ján Navrátil – Splavovanie Váhu

Splavovanie Váhu

Bratislava, Mladé letá 2010.
Ilustrácie Marián Čapka

Bohato ilustrovaná knižka zaujme už na prvý pohľad. Autor invenčným spôsobom dokázal skĺbiť súčasnosť a minulosť Váhu prostredníctvom vnímania histórie súčasníkom – rozprávkárom na korálkovej niti príbehov od prameňov po ústie. Navyše do humorom prikoreneného textu (vyplýva často z nesúrodosti rôznych svetov) dokázal nenásilne vniesť aj prvky poučenia, vľúdnosti, láskavosti a priateľstva dokonca aj k takej mytologickej postave, akou je zväčša strašidelne zobrazovaný vodník. V tomto prípade vodník Venček. Vodník Venček je však kamarátsky, aj keď občas svojhlavý chlapík, ktorý sa rád a vďačne učí. Aj on má však svoje drobné charakterové kazy (pomstychtivosť, žgrlošstvo), ale pri plavbe na plti je naznačená tendencia pozitívnej zmeny. Navrátilovi možno pripísať k dobru, že sa vyvaroval edukačným poučným schémam, ktoré v próze takéhoto typu priam lákajú na použitie.

Príbeh tvorí putovanie vodníka za skúsenosťami a znalosťami o Váhu, aby mohol zložiť ťažkú vodnícku skúšku pred starým vodníkom Rektorom, ktorý sídli v bútľavej vŕbe pri sútoku Váhu s Dunajom. Zloženie skúšky ho oprávni byť naozajstným vodníkom, nielen vysnívaným preludom rozprávkara Paľka. Ten je v roku 1851, kam je otočením vodníckych hodín prenesený, len sprievodcom vodníka, zato sprievodcom plnohodnotným, dejotvorným. Meandre príhod vhodne obohacujú ďalší splavujúci: bratia Mračkovci (Cyro a Maťo), sumec Samo a príležitostné rozprávkové a bájne bytosti (víly, svetlonos), ale aj reálni podvodníčkovia s kožušinami, ktorí však neujdú svojmu trestu.

Navrátil veľmi dobre vie, že, na rozdiel, povedzme od takého Hrona, Váh po celej jeho dĺžke ťažko splavovať – preto sa musel vrátiť do minulosti. Avšak tento návrat je informačne aj epicky pre detského čitateľa značne prínosný. Príležitostné porovnávanie zaujme. Nie všetko sa od času trvania príbehu dodnes rozrušilo, napríklad Trenčiansky hrad sa odvtedy opäť dostaval, zrekonštruoval. Autorovi sa podarilo vytvoriť mimoriadne zaujímavú prózu, ktorá isto nájde ohlas u školou povinných prvostupňových školákov a aj u rodičov, ktorí možno po vtipne napísanej zaujímavej knihe siahnu v rámci oddychu sami alebo pri čitateľskej pomoci svojim ratolestiam.