20.06.2007 14:00
Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Podujatie

Prezentácia nového čísla časopisu Slovak Review of World Literature Research

Prezentácia nového čísla časopisu Slovak Review of World Literature Research (1/2007) venované téme Umelecké dielo v epoche mediálnych výziev.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu

   nového čísla časopisu

   Slovak Review of World Literature

   Research (1/2007),

   ktorá sa uskutoční

   20. júna 2007 o 14.00

   v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV

   na Konventnej 13 v Bratislave.

   Prezentované číslo je venované téme „Umelecké dielo v epoche

   mediálnych výziev“.

   Súčasťou prezentácie bude uvedenie nového loga

   Ústavu svetovej literatúry SAV.

   Adam Bžoch

   riaditeľ ÚSvL SAV

   Gabriela Magová

   vedecká tajomníčka ÚSvL SAV