Recenzia
Petra Rusňáková
31.03.2015

...až pod čiernu zem - Kornel Földvári

Do temného obdobia 50. rokov sa Kornel Földvári vracia v autobiografickej knihe ...až pod čiernu zem (KK Bagala 2014). Jej témou je autorovo nedobrovoľné ukončenie vysokoškolského štúdia (pre zlý kádrový posudok) a následné narukovanie do pomocných technických práporov (PTP), ktoré boli formou povinnej vojenskej služby. Bývali do nich zaradené pre socialistický štát nevierohodné až nebezpečné živly. Aby sa takým živlom človek stal, stačilo jedno nepravdivé udanie, nespoľahlivý pôvod a podobne. Pestrú zmes „pétepákov“ dopĺňali kriminálnici a branci, ktorí sa nedali zaradiť inam. Namiesto zbraní dostali do rúk pracovné nástroje. Takto sa mali jednak prevychovať, jednak slúžiť vlasti, a to všetko pod vedením systému oddaných šarží.

Žánrovo kniha patrí do spomienkovej literatúry. Nejde o rozsiahle memoáre, skôr o majstrovské skice. V úvode knihy Földvári vyhraňuje svoje dielo voči nie celkom presnej predstave o PTP, podanej v Švandrlíkových Čiernych barónoch. ...až pod čiernu zem nezobrazuje PTP ako veselú vojnu plnú absurdných príbehov s primitívnymi nadriadenými. Naopak, je to veľmi citlivá a otvorená výpoveď človeka, ktorý sa ocitol v život ohrozujúcej situácii sústavnej degradácie ľudskej dôstojnosti a ťažkej fyzickej práce v bani.

Autor skvele vystihol balans medzi príliš jednoduchým a predimenzovaným textom. Svoj postoj k obludnosti systému a jeho posluhovačom podáva často nepriamo, implicitne ho nájdeme v príbehoch, postavách a súvislostiach. Földváriho rozhľadenosť, inteligencia a rozprávačský talent výstižne zaznamenávajú osudy ostatných „pétepákov“. Jeho výpoveď je autentická, bez štylizácie či patetickosti. Cez trpké spomienky preniká bolestivá túžba po pravde, súcit, ľudskosť. Inteligentný humor, láskavý i čierny, a nadhľad v jednotlivých príbehoch pomáhajú autorovi i čitateľom vyrovnať sa s nespravodlivosťou doby. A možno Földvárimu pomohlo aj čosi iné. To, že sa z neho nestal zlomený, zatrpknutý človek, nie je totiž jav samozrejmý a davový. ...až pod čiernu zem môže byť hlbokou odpoveďou na otázku, ako takúto situáciu vlastne prežiť a spracovať. Kniha je doplnená fotografiami z autorovho archívu.