Recenzia
Peter Mráz
13.04.2010

O detektívke - Kornel Földvári

Kornel Földvári: O detektívke, Levice, KK Bagala 2009

  Detektívka je žánrom, ktorý väčšina ľudí rada číta, ale len málokto sa k tomu prizná. Dôvod je prostý – zdá sa im, že tí druhí, menšina ľudí, ju vníma ako banálnu zábavu, text, ktorý nie je súčasťou „veľkej“ literatúry. Aj u nás ale prebieha vedecký výskum detektívky. Jeho realizátorom je pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV Tomáš Horváth. Kniha Kornela Földváriho b mu nechce liezť do kapusty. Nemá ambíciu analyzovať poetiku detektívky, aj keď si vo svojom úvode predsa len neodpustí exkurz do terminológie (odlišuje detektívku od kriminálneho románu), axiológie (delí literatúru na dobrú a zlú) a kompozície (detektívka pátra po neznámom páchateľovi zločinu, na jej počiatku je tajomstvo, kým kriminálny román rozpráva o práci detektíva pri riešení nám známych skutočností) ním čítaných textov.

  Kniha O detektívke je čitateľským denníkom muža, ktorý má detektívku rád. Jej recepcia v ňom vzbudzuje zážitok. Neznamená to ale, že k textom detektívok je falošne ohľaduplný. Földvári sa predstavuje ako kritický príjemca textu a kráčajúc detektívkami západoeurópskych i amerických autorov rozpráva príbeh detektívky ako literárneho žánru so svojimi kompozičnými pravidlami, výrazovými osobitosťami aj topickými atribútmi. Hovorí o anglickom stvárňovaní intelektuálne zdatných detektívov, pozná aj americkú školu, ktorá väčšmi ako zločinca prenasleduje spoločnosť. Zaujíma ho typ detektíva, osobnosť, spôsob práce. Detektívku vníma ako sondu do spoločnosti, do morálky, do umenia písať.

  V štruktúre Földváriho knihy necítiť, že niektoré jej pasáže sú prepracovaním jeho starších doslovov. Autor ich skĺbil do celku a dal im pútavú štruktúru. Földváriho poznámky sa ale oplatí čítať nielen ako záznam o čitateľských postrehoch, ale najmä ako inšpiráciu k čítaniu prezentovaných kníh. Zaujímavé je, že Földvári nečíta len detektívky svetovej literatúry (Poe, Doyle, Christie, Chesterton, Sayersová, Chandler, van Gulik, Simeon, Crofts, Stout, Spillane a iní), ale vidí aj do nášho košiara. Korene slovenskej detektívky identifikuje v tvorbe Kataríny Lazarovej. Pri čítaní detektívok slovenských autorov však neostáva len pri nej. Pozná detektívky dnes už takmer zabudnutých autorov, je aj recipientom v súčasnosti obľúbeného Dominika Dána. Odhaľuje jeho autorské slabiny, upozorňuje na jeho silné stránky. Pre Földváriho je aktuálne naším najzrelším autorom detektívky Daniela Kapitáňová. Nemusíme s ním súhlasiť, ale môžeme jeho názory čítať, overovať si ich platnosť vlastnou reflexiou známych aj menej známych detektívok, pretože aj ony sú literatúrou.

Peter Mráz