Bella a Sebastián - Nicolas Vanier

Preklad Mariana Pauliny-Danielisová
Albatros 2014

Kniha Bella a Sebastián stavia v prvom rade na silnom príbehu. Motív hlbokého priateľstva medzi svojským a samotárskym chlapcom Sebastiánom a jeho neskrotným psíkom zaujal divákov už v 60. rokoch, keď sa prvýkrát odvysielal rovnomenný seriál z pera Cécile Aubryovej. Mimoriadny divácky úspech predurčoval príbeh na filmové i knižné spracovanie a neskorším tvorcom istotne zväzovala ruky zodpovednosť zachovať pôvodnú dramatickosť a autentickosť. Dobrodružného románu i samotného filmu sa tento rok ujal horský cestovateľ a režisér Nicolas Vanier, známy dokonalým poznaním divokej alpskej prírody a nátury zvierat.

Kniha Bella a Sebastián, napísaná podľa scenáristickej predlohy, je tým, čomu literárna verejnosť príliš nedôveruje. Knihou po filme. Ale Vanier sa v rozsiahlom románe predstavuje ako precízny a citlivý pozorovateľ príbehu, ktorý dokáže opisom prírody vdýchnuť živelnosť a svojim postavám dodať hodnoverný a rázovitý charakter. Knihe dominujú dve hlavné, navzájom kooperujúce línie. Sebastiána, sirotu žijúcu s nevlastným dedom Cézarom, zaujíma najmä nevšedne neskrotný a bojovný pes Bella, ktorého dedina upodozrieva zo zabíjania domácich zvierat. Sebastián ale na svojich potulkách uhrančivou alpskou prírodou spoznáva v psovi prítulného, starostlivého a osamoteného tvora, ktorý rovnako ako on túži po vernosti a priateľstve. K ich vzťahu sa však okolie stavia nanajvýš nedôverčivo a chlapec je tak nútený skrývať sa aj so svojím novým druhom. Komplikovaná situácia vládne aj v dedine, ktorú okupuje a terorizuje nemecké vojsko a Cézarovu neter s priateľom stavia do zložitej situácie, pretože musia utajovať sprevádzanie utekajúcich židov cez horské priesmyky. Cesty dvoch svetov sa postupujúcimi udalosťami neodkladne spájajú a riešenie ukazuje práve na Bellu.

Knihu charakterizuje hutnosť rozsahu i deja. Odkaz na pôvodnú seriálovú predlohu je evidentný, najmä pokiaľ ide o kompresie jednotlivých kapitol a dejových výhybiek do celistvého diela. Napriek týmto ošemetným literárnym výzvam, s ktorými sa musel autor popasovať, je dielo plynulým a na zážitky bohatým čítaním pre deti, mládež aj rodičov. Nechýba v nej prvotné posolstvo humánnosti, individualizmu a lásky a akcent na prirodzený vývoj životných ciest, bez príkras a gýčovito sladkých koncov.