Najkrajšia žena v meste - Charles Bukowski

Preklad Pavol Lukáč
Citadella 2014

„V poviedkach žije, poviedky žijú ním, on je poviedkou.“

Podobne ako u Jacka Kerouaca či J. D. Salingera, aj osobnostný kult Charlesa Bukowského ostáva živý a  živený do dnešných dní. K nemu patria prívlastky, ako cool, in, trendy, crazy a dôkazom sú okrem iného aj početné zdieľania autorových citátov na sociálnych sieťach. Samotný Bukowski mal pritom ďaleko od pseudozhýralca a  moderných póz, jeho dielo je vernou umeleckou kópiou spisovateľovho života a v prvom rade ho charakterizuje úprimnosť a pravdivosť. Je to muž mnohých tvárí – alkoholik, nezodpovedný povaľač, násilník, cynik a vulgárny ľahtikár, ale aj citlivý a  hĺbavý pozorovateľ, mysliteľ, majster poviedkar. Môžete pred jeho klopkaním na svoju prudérnosť zabarikádovať dvere, odsúdiť autentickosť opisov telesnej vášne, násilia, fyziologických procesov alebo nahliadnuť na svet jeho očami a  ostať fascinovaní Bukowského slobodou. Pretože tá je ako činorodý element prítomná v  celej autorovej tvorbe. Kniha Najkrajšia žena v  meste je ňou prešpikovaná, slobodou dýchajú námety, jazyk i  úprava textov. Vyše tridsať poviedok charakterizuje cynizmus k  vlastnej osobnosti a spoločnosti, odvaha poukázať na tmavé kúty ľudskej povahy, presnosť a  originalita postrehov. Bukowski nie je typickým rozprávačom, nestojí neďaleko, nepozerá zhora, nesnaží sa odosobniť. V  poviedkach žije, poviedky žijú ním, on je poviedkou. Texty stavia na momentálnych pocitoch, raz sú podfarbené melanchóliou, inokedy skepsou, depresiou, vášňou či alkoholom. Tematicky sa kniha dotýka niekoľkých okruhov. Ženy, alkohol, podradné práce, hotely a  „bordely“, krčmy a  miesta, láska, sex. Kokteil, ktorý nemožno vypiť bez istej dávky čitateľského nadhľadu a pripraveného žalúdka. V podstate je nálada knihy ponurá, veď prezentuje svet bez cieľa, život bez hlbších hodnôt, ľudí s absenciou morálky a  niekedy i  triezveho uvažovania. Pravdivosť a autentickosť je však v  literatúre azda najmocnejšou kvalitou a v podaní Bukowského sa stáva silným magnetom. Autor má navyše dar vyznievať aj po všetkých tých peripetiách, orgiách a pokleskoch ako sympatický človek. Poukazuje na zaslepenosť ducha, konformitu, faloš a pretvárku vtedajšej americkej, ale i každej inej spoločnosti.