Recenzia
Martin Gajdoš
18.05.2005

Benedikt z Nursie - Anselm Grün - Dávať silu slabým

Dávať silu slabým

Anselm Grün

Benedikt z Nursie

Bratislava, Lúč 2004

Preklad Michal Baránek

Našim čitateľom katolíckej duchovnej literatúry dobre známy Anselm Grün v tejto knihe ponúka spracovanie nanajvýš osobnej témy – životopis zakladateľa rehole, ktorej je členom. V úvode sa autor vyznáva, akú zložitú cestu musel prejsť, kým pochopil osobnosť sv. Benedikta z Nursie. Napodiv nečerpal len z kresťanských zdrojov v podobe skúsenosti rehoľníkov spred benediktínskeho obdobia, ale vychádzal aj z východných meditačných foriem, ktoré praktizoval, a štúdia psychológie, predovšetkým hlbinnej psychológie C. G. Junga.

Autor si dôsledne všíma najmä životopisné pramene svätca, najhodnovernejší predstavujú Dialógy pápeža Gregora Veľkého. Potom sleduje jeho životný príbeh. Čitateľ, ktorý očakáva klasickú životopisnú knihu, bude pravdepodobne prekvapený. Hoci autor spočiatku pútavo nazerá na život svätca z pohľadu dnešného človeka a tém, ktoré hýbu verejnou mienkou, neraz stojacich proti sebe ako protiklady (napr. sexualita a spiritualita či faktickosť zázrakov), vzápätí prechádza k analýze. Podrobne rozoberá benediktínsku regulu a vysvetľuje jej základy, cesty a ich jednotlivé stupne. Táto časť je obzvlášť obsiahla a zároveň zaujímavá, pretože v mnohom pripomína bežnému čitateľovi niektorú zo „self-help“ príručiek, predstavujúcich metódy dosahovania šťastia a úspechu. V porovnaní s nimi je táto spracovaná vo svetle viery, v perspektíve celoživotnej púte s cieľom večného života.

Ale nielen to. Benediktíni boli známi osvetovou činnosťou a tým, že sa zúčastňovali na budovaní základov stredovekého hospodárstva. Ich spiritualita je „uzemnená“, teda nie „v oblakoch“. A tým autor uzatvára jemu dôverne známu tému, ale len v tejto knihe.