Bohatá žatva Andreja Chudobu - Emil Benčík

Bratislava, Vydavateľstvo SB-Press 2011

Básnik, prozaik, autor lyrizovanej prózy a kníh pre deti, pedagóg, publicista a esejista, scenárista Andrej Chudoba nedávno oslávil osemdesiate štvrté narodeniny, a to tradične: v kruhu nádejných básnikov a spisovateľov, ktorí sa schádzavajú na celoslovenskej literárnej súťaži v Pukanci. Práve na jeho počesť sa táto literárna súťaž už roky koná v slobodnom kráľovskom meste, kde Andrej Chudoba žije takmer celý život. Najtalentovanejší si zo súťaže odnášajú vavríny. Tentoraz si originálny, nečakaný, prekvapujúci vavrín prevzal aj Andrej Chudoba. Jeho dobrý priateľ Emil Benčík, literárny spolupútnik, pripravil monografiu Bohatá žatva Andreja Chudobu. Vydal ju v najväčšej tajnosti. Po skončení oficiálnej časti súťaže všetkých účastníkov zdržali, pretože nasledovala ešte jedna akcia, ktorá nebola v programe. Ani Andrej Chudoba netušil, čo sa na neho chystá.

Emil Benčík sa s Andrejom Chudobom prvý raz stretol v roku 1951 v Budmericiach na seminári nádejných literátov. Prednášali im František Hečko, Milan Lajčiak, Vojtech Mihálik, Ján Kostra, Andrej Plávka... Obaja začínali ako básnici, obaja sa stali pedagógmi – jeden iba na rok, druhý na celý život – obaja skončili pri próze. No kým sa Emil Benčík dosť túlal svetom, Andrej Chudoba neopustil rodný kraj. Stal sa preňho ustavičnou inšpiráciou a on zasa jeho neúnavným bardom. Ospevuje ho azda celou svojou rozsiahlou tvorbou. A ešte k tomu ako! S perfektnou znalosťou všetkých zákutí, krás, dejín, neopakovateľných ľudských príbehov. Poetickým jazykom plným krásnych obrazov a hlbokých myšlienok.

Emil Benčík sústredil v knihe na 46 stranách spomienky na rôzne obdobia jeho života. Poskytuje úryvky zo vzájomnej korešpondencie, z rozhovorov, ktoré pripravoval s ním do rozhlasu, novín, laudáciá, rozbory niektorých jeho diel. Knižku dopĺňa zoznam Chudobových diel.