Recenzia
Peter Kosmály
03.11.2004

Búrkové mračná odtiahli - Reiner Kunze - Krycie meno: Lyrika

Krycie meno: Lyrika
 

Krycie meno: Lyrika

Reiner Kunze: Búrkové mračná odtiahli

Dunajská Lužná, MilaniuM 2003

Preklad Marián Hatala

Nebo rozpúšťa vo vode farbu

a rybník

je belasosťou ako omámený

A orech,

ten veľký zelený pes, si striasa

mokrotu z kožucha 

(báseň Búrkové mračná odtiahli)

Prvý slovenský výber z tvorby nemeckého básnika Reinera Kunzeho vychádza vo vydavateľstve MilaniuM. Zostavil a preložil ho Marián Hatala. Reiner Kunze študoval filozofiu a žurnalistiku a aj napriek tomu, že do roku 1977 žil v NDR, mu básnické zbierky vychádzali prevažne v SRN. Prekladal z češtiny, najmä J. Skácela. Po páde komunistického režimu zostavil zo záznamov Štátnej bezpečnosti o sebe dokument Deckname „Lyrik“ (Krycie meno „Lyrika“). Kunzemu udelili minulý rok počas návštevy na literárnom festivale v Bratislave Cenu Jána Smreka.

Výber obsahuje 80 básní, z toho šesť v nemčine, tiež chronológiu autorovho života a diela a prekladateľov doslov. Marián Hatala nám približuje päť Kunzeho básnických zbierok, jednu zbierku krátkych próz a niekoľko prvotín. Tie nájdeme v časti Rané básne. Po nej nasleduje trinásť básní zo zbierky Citlivé spôsoby (v nemčine vyšla v roku 1969) venovanej českému a slovenskému národu. O tri roky neskôr mu, opäť v západonemeckom vydavateľstve, vyšla zbierka Izbová hlasitosť. Z nej zaradil Marián Hatala do tohto výberu sedem básní. Ďalej nám prekladateľ predstavuje básne zo zbierok Na vlastnú nádej, ktorá vyšla už po Kunzeho odchode z NDR, a Jediný život každého z nás (vyšla v roku 1986). Po revolúcii Kunze vydal aj zbierku Deň na tejto zemi. Reflexiu života v časoch komunizmu naznačujú aj názvy básní z nej: November, 2000 po Kristovi či Múr a najmä báseň, ktorá dala názov aj tomuto výberu. V knihe je zastúpená aj Kunzeho prozaická tvorba, hoci iba symbolicky – tromi krátkymi prózami zo zbierky Nádherné roky. Tá vyšla v nemčine v roku 1976 a jej filmový prepis bol o štyri roky uvedený do kín s odporúčaním „obzvlášť hodnotný“. H. Böll vraj o zbierke Nádherné roky povedal, že ani jeden riadok v nej nie je náhodný, a teda ani nadbytočný. Kunze hovorí o poézii podobne: Poézia musí byť jednoduchá. Ale nemôže byť jednoduchšia, než to dovoľuje presnosť.“

Peter Kosmály