Recenzia
Peter Kosmály
13.09.2004

Elégie a rekviem

 

Znovu vyšli Rilkeho žalospevy

Rainer Maria Rilke: Elégie a rekviem

Dunajská Lužná, MilaniuM 2003

Preklad Milan Richter

Zbierku básní Elégie a rekviem vydáva vydavateľstvo MilaniuM ako prvý zväzok voľného cyklu Vybrané diela R. M. Rilkeho. Milan Richter v knihe ponúka nový preklad Rilkeho vrcholného diela – Duinských elégií a desať ďalších básní. Výber zostavil z nemeckých originálov Die Gedichte (1986) a Sämtliche Werke. Zweiter Band (1956). Jeho charakter vystihuje názov Richterovho doslovu – Čierne labute a obrovská biela plachta. Čierne labute, ktoré nájdeme aj na obale knihy, znamenajú rekviem a biela plachta symbolizuje Rilkeho elégie.

Kniha Elégie a rekviem je zostavená veľmi poctivo s ohľadom na čitateľský komfort. Okrem desiatich elégií z cyklu Duinské elégie Milan Richter pridal do zbierky elégiu Protistrofy (pôvodne Piata elégia), Nedokončenú elégiu, ďalej Elégiu venovanú Marine Cvetajevovej, básne Päť spevov a Holderlinovi, tri rekviem a slávnu Rilkeho báseň Orfeus. Eurydika. Hermes. Štyri z dvadsiatich troch básní sú v origináli – Orpheus. Eurydika. Hermes, Die erste Elegie, Die vierte Elegie a Die zehnte Elegie. (Záujemcovia nájdu elektronické súborné dielo na adrese www.rilke.de.)

Medzi elégie zaradil prekladateľ aj skladbu Päť spevov, ktorú Rilke napísal v auguste 1914, hneď po vypuknutí 1. svetovej vojny. Čitateľ tu nájde aj Rekviem za grófa Wolfa von Kalckreutha venované mladému básnikovi, ktorý v 19 rokoch spáchal samovraždu. Napriek tomu, že Rilke sa s ním nikdy nestretol, osud mladého grófa sa ho hlboko dotkol. Významné miesto v zbierke patrí aj poéme Orfeus. Eurydika. Hermes. Rilkeho vraj k jej napísaniu inšpiroval atický reliéf Orfeus a Eurydika. Čitateľ môže sám posúdiť mieru básnikovej inšpirácie, pretože v knihe nájde aj fotografiu tohto reliéfu. Zaujímavé sú aj ďalšie fotografie a ilustrácie, napríklad Rilkeho portréty alebo zábery z Duina. Veľmi cenné sú poznámky k básňam a podrobná chronológia básnikovho života. Z edičnej poznámky sa zase dozvieme o doterajších prekladoch Rilkeho poézie. Knihu uzatvára prekladateľov doslov, v ktorom odkazuje: „,Obrovská biela plachta‘ elégií je napnutá a naplnená básnikovým dychom a vynáša nás do morských končín ducha, aké sme dosiaľ nepoznali, hoci zavše sme ich tušili. ,Čierne labute‘ rekviem nám zase dávajú nádej (v religióznom i antickom zmysle), že prekračovanie hraníc života a mimozmyslová komunikácia so zosnulými pomáha – nie možno mŕtvym, ale ,vnútri v nás‘.“

Peter Kosmály