Recenzia
Jana Túry Kopčová
31.01.2012

Genius loci: (roz)hovory o Slovensku

Bratislava, Dajama 2011

Tak ako vo všetkých sférach aj medzi vydavateľstvami sú lídri, ktorí určujú rebríčky knižných bestsellerov. Potom sú vydavateľstvá, ktoré sa svojou činnosťou zameriavajú na menej „masovú“ literatúru. Medzi ne patrí aj vydavateľstvo geografickej a turistickej literatúry Dajama. Okrem knižných edícií (napr. Regióny bez hraníc, či S batohom po Slovensku) vydáva od roku 2004 i najstarší slovenský časopis Krásy Slovenska, ktorého cieľom je prezentovať prírodné a kultúrno-historické pamiatky Slovenska. V tomto roku oslavuje časopis deväťdesiate výročie vzniku a pri tejto príležitosti editori Mikuláš Huba a Daniel Kollár vybrali z jednotlivých čísel časopisu 19 rozhovorov so slovenskými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského diania a zostavili z nich knihu. V rozhovoroch sa vyznávajú zo vzťahu k Slovensku, rozprávajú o najmilších kútoch svojho rodného mesta/dediny a vyjadrujú názor na možné dôsledky negatívneho ľudského správania voči prírode. Editori vybrali naozaj pestrú škálu osobností. Kniha obsahuje výpovede hercov (M. Huba, M. Geišberg, Z. Kronerová), spisovateľov (D. Dušek, D. Hevier), divadelníkov (S. Štepka, J. Nvota), umelcov z rôznych oblastí (maliar M. Cipár a jeho manželka Vilma, fotograf P. Breier, výtvarník F. Guldan, historik P. Maráky, speváčka Z. Homolová), ale tiež vzácnych osobností cirkevného života (Daniel Pastirčák, Anton Srholec). Hoci ich povolania sú často diametrálne odlišné, všetky mená spája pozitívny vzťah k rodnému kraju. Dominujú tu vyznania, paradoxne aj u tzv. „mestských ľudí“, k dedinskému životu, k prírode a k slovenskému folklóru. Medzi ich „naj“ zo Slovenska sa čitateľ dozvie, ako sa kazateľ Daniel Pastirčák dostal k teológii, o čom sníva Radošinčan Stanislav Štepka a dojme nás i ťažký osud večného optimistu Antona Srholca. Zaují mavé texty a spovede mediálne známych, ale i menej známych, avšak ľudských osobností dopĺňajú čiernobiele fotografie známeho fotografa Alana Hyžu. Práve tieto fotografie a jednoducho ladená obálka knihy pripomínajúca album starých fotografií dodávajú tejto hodnotnej publikácii ešte väčšie čaro. Možno sa táto kniha nebude masovo predávať, ale patrí medzi tie tituly, ktoré sú ozdobou každej knižnice.