Recenzia
Lucia Holienčinová
20.12.2016

Habánka - Vojtech Czobor

Z historických reálií čerpá aj román Vojtecha Czobora Habánka (Vydavateľstvo Slovart), o ktorom autor hovorí: „Predkladám vám príbeh plný historických súvislostí, nečakaných zvratov a prekvapení. Sledoval som novokrstencov, habánov na ich cestách Európou a svetom, obdivoval ich zručnosti a mrzí ma, že sa Slovensko tak málo zaujíma o habánske obdobie.“ Kniha ponúka najskôr príbeh zakázanej lásky grófky a mnícha v 16. storočí. Zo vzťahu vznikne potomok, ktorý sa v dospelosti zamiluje do habánky Osanny, kľúčovej postavy celého rozprávania sprostredkujúcej dôležité fakty o živote habánov. Rámec príbehu sa však časovo pohybuje v 50. rokoch 20. storočia, v čase silnej totality, keď sa k Osanniným zápiskom dostane manželka policajta Frličku a začne sa zaujímať o históriu habánov. Záver románu sa už odohráva v súčasnosti.

Príbeh o habánke, ktorá zaznamenala kúsok svojho života, dôležitého pre ďalší genealogický výskum rodu, je síce zaujímavou formou historickej fikcie, avšak spracovanie románu trochu kolíše. Autor sa pohybuje vo viacerých časových rovinách, čomu prispôsobuje aj výrazové prostriedky. Snaha zobraziť 16. storočie aj cez jazyk však skĺzla do patetizmu, hoci romantický motív zakázanej lásky doslova núti k vzletnejšiemu vyjadrovaniu. Takmer biblická reč však aj v tomto období pôsobí preexponovane. Nadneseným jazykom Czobor približuje tiež 50. roky 20. storočia. Časový úsek zobrazujúci svet po roku 1989 je obohatený najmä o rétorické prvky, ktoré pri čítaní textu opäť veľmi vystupujú do popredia.

Román zaujme najmä akčnými scénami, ktoré popri veľkej habánskej záhade udržiavajú napätie od počiatočných rýchlych sledov vyhrotenej situácie v krajine a zrodu náklonnosti dvoch postáv až po záverečné rozuzlenie, ktoré nastoľuje viac otázok než odpovedí... Vojtech Czobor pozýva čitateľov nielen na cestu po kopcoch Malých Karpát, ale aj za spoznávaním minulosti svojej rodiny a rodu.