Ihrisko - Lars Kepler

Knižnú sériu s cha-
rizmatickým detek-
tívom menom Joona
Linna od autorskej
dvojice známej pod
pseudonymom Lars
Kepler si čitatelia
obľúbili. Práve pri
p í s a n í p o s le d n ej
detektívky Stalker
autori dostali nápad
na úplne novú sériu
z trochu iného žánru. Otázkou ostáva, či na utiah-
nutie celej novej knihy, prípadne viacdielnej série,
stačí dobrý nápad.
Kniha Ihrisko sa posúva do žánru mysterióz-
neho, respektíve psychologického trileru. Väč-
šina deja sa odohráva v hlave hlavnej hrdinky.
Jasmin Pascal-Andersonová bola ako poručíčka
pod velením NATO v rámci Operácie Joint Forge
nasadená do bojov v severnom Kosove. V Lepo-
saviči utrpela strelné zranenie, pri ktorom sa jej
na dve minúty zastavilo srdce. Keď bola klinicky
mŕtva, uvidela život po živote. Ním bol tajomný
prístav, ktorý sa zdá byť skutočným. Natoľko
tomu uverila, že po prebratí sa nevedela zbaviť
dojmu, že skutočne bola svedkom toho, čo sa deje
po smrti. So svojím známym z vojny, Markom,
splodila syna Danteho a niekoľko nasledujúcich
rokov uplynulo bez problémov. Až do chvíle, kedy
mala možnosť si znovu spomenúť na tajomný prí-
stav. Pred svojím okolím to nedokázala utajiť,
a tak išla na liečenie do nemocnice pre duševne
chorých. Pár dní po prepustení mala spolu so
svojou mamou a päťročným synom Dantem do-
pravnú nehodu a opäť sa dostala do posmrtného
sveta. Tentokrát žiaľ aj so synom.
Hry so životom a smrťou sú plné rizika. Jediným
riešením, ako sa dostať zo všetkých problémov
preč a zachrániť pritom syna, je prejsť Ihriskom.
To je, zdá sa, tiež skutočné a veľmi nebezpečné.
V posmrtnom prístave čas plynie veľmi pomaly,
nie je v ňom slnečné svetlo a ľudia tam nespávajú.
Inak svet pôsobí priveľmi reálne a je skôr kópiou
toho ozajstného. Pripomína výlet do Číny, ktorú
aspoň z obrázkov a encyklopédií každý pozná.
Titul Ihrisko prináša odlišný pohľad na po-
smrtný život. Dejová línia je naviazaná na teóriu,
ktorá bola vzhľadom na dôkazy v príbehu zobra-
zená ako reálna. Niekomu sa síce vízia čínskej
podoby prístavu páčiť nemusí, ale dáva to zmysel.
Vo východnej Ázii je veľmi silný kult predkov
a mŕtvych. Mohlo to byť tak, že sa Číňania inšpi-
rovali svetom mŕtvych. Architektúra v prístave
akoby z oka vypadla tej, ktorú poznali starí Číňa-
nia. Aj samotný príbeh pôsobí originálne. Hlav-
nou témou je záchrana syna a jeho duše. Pomôžu
lekári, alebo boj proti zlu v záhrobí? Narazíme
na ľudí so všetkými smrteľnými hriechmi, ktoré
podľa kresťanov existujú. V posmrtnom svete
sa stretneme so skorumpovaným súdnictvom,
podvodmi, klamstvami, závisťou a nenávisťou.
Na druhej strane sa v ňom nachádzajú aj silné
kamarátstva či milostná zápletka. Neprekvapí
závažná téma lásky matky k dieťaťu a ich vzá-
jomný komplikovaný vzťah.
Vďaka krátkym kapitolám kniha pôsobí ako
akčný fi lm s častým strihom. Dej je písaný z po-
hľadu tretej osoby, dôležitú úlohu má rozprávač,
ktorý svižne krátkymi vetami opisuje činnosti
a prostredie. V tomto smere niet čo vytknúť. Vidi-
teľný je aj rukopis autorov. Ten kvalitne prekladá
do slovenčiny Mária Bratová. Na štylistické a gra-
matické chyby som nenarazil a celkový dojem
z prekladu pôsobí atraktívne.
Ihrisko je vhodnou knihou pre tých, ktorí majú
záujem o tému posmrtného života a sú schopní
popustiť uzdu fantázii. Môžeme len rozmýšľať
nad tým, či hlavnú hrdinku nepoznačila vojna
v Kosove a či si to v hlave všetko nevymyslela.
Na knihe je krásne aj to, že môžeme rozmýšľať
nad tým, či sú udalosti v knižnom svete reálne,
alebo sú len čírou predstavou. Ide o pôsobivé
dielo, ktoré oko čitateľa tak často neuvidí.