Iskra v studenej pahrebe - Ivan Kadlečík

Iskra v studenej pahrebe
Vzdorovať úzkosti z bytia

Bratislava, KK Bagala a literárny klub.sk 2012

Autor dal svojej najnovšej knižke, ktorá vyšla ako tretí zväzok edície Literárne soirée, podtitul Besedy a besednice. Iskra v studenej pahrebe sa voľne člení na dve časti oddelené dlhším rozhovorom, v ktorom Ivan Kadlečík odpovedá na rôznorodé otázky Ľuboša Juríka. Na začiatku knihy je rozhovor s Ľudovítom Petraškom najmä  o  vzťahu autor a  politická situácia; v závere je multitematický rozhovor-debata, beseda s Alexandrom Baloghom predovšetkým o literatúre a o žičlivom i nežičlivom historickom čase.

V knihe nájdeme besedy a besednice, ale i novinárske stĺpčeky o aktuálnych problémoch, pôsobivé eseje, reflexie, reminiscencie či impresie. Najmä tam, kde sa Kadlečík zahĺbi do úvah a spomínaní, je prítomná obdivuhodná rozhľadenosť v humanitných sférach života, ale aj dôraznosť pri súdoch o politickom dianí. Takmer v každom texte sa kríži lyrika s epikou, objavia sa aj verše (haiku) a množstvo sentencií, čo je pre tohto autora typické: „Bytie bez včerajška a zajtrajška sa stane iba akýmsi živočíšnym vegetovaním bez sebareflexie.“ Práve sentenciami spravidla ukončuje jednotlivé útvary, v ktorých často nájdeme aj jemný sujet, úryvky z korešpondencie, citáty z kníh a množstvo mien osobností a osôb, ktoré dotvárali a dotvárajú historický i osobný čas Ivana Kadlečíka. Autor nás sprevádza prítomnosťou, ale aj obdobím pre neho vysoko neprajným, časom normalizácie, dokonca načrie aj do dávnejšej minulosti: „Bol som nežiaduci autor, nepriateľ socialistického zriadenia.“ Umožní nám nahliadnuť do svojich „tajných“ polemických názorov na skutočnosť, ktorá sa niekedy nesprávne interpretuje. Usiluje sa veci a javy hodnotiť na základe relativity času, ale najmä pomocou fenoménu lásky ku všetkým a ku všetkému, čo si ju zaslúži a potrebuje: „…len ľudskou láskou naplnená vec trvá…“

Hoci mnohé texty knihy boli už publikované, hodno si ich prečítať v takejto súhrnnej podobe ešte raz – pre múdrosť a obhajobu dobra: „Žijeme v otrockých okovách, obkľúčení spleťou lží a presýtenej ľahostajnosti, mocenského egocentrizmu, chamtivého a vulgárneho materializmu.“ Ivan Kadlečík nám opäť pripravil zaujímavé a hodnotné čítanie, pri ktorom sa budeme mať nad čím zamýšľať. A môžeme sa aj pokochať v príťažlivej obálke knihy s ilustráciou Rudolfa Sikoru a s fotografiou Ivana Kadlečíka od Petra Procházku.