Recenzia
Adela Gabríková
13.09.2004

Jeden deň Ivana Denisoviča

Ľudskosť v troskách

Alexandr Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2003

Preklad Oľga Hirnerová

  A. I. Solženicyna, v súčasnosti jedného z najčítanejších ruských autorov, preslávila novela Jeden deň Ivana Denisoviča. Najnovší slovenský preklad jeho prvého uverejneného literárneho pokusu vychádza z pôvodnej necenzurovanej verzie a opäť nám jeden deň dovolí sprevádzať väzňa Šč-854 Ivana Denisoviča Šuchova a pozrieť sa na život ľudí odsúdených na živorenie uprostred sibírskeho mrazu.

  Príbeh je spojením chronologicky usporiadaného popisu všetkých denných aktivít jedného z väzňov a častí vysvetľujúcich systém fungovania celého tábora. Pre autora je typické striedanie pohľadov na dej vyjadrené častými zmenami gramatickej osoby rozprávača, čím je schopný priblížiť nám text oveľa intenzívnejšie. Vecnosť, až strohosť opisov súvisí s predmetom zobrazovania; Solženicyn však neobľubuje drsné naturalistické scény; keď opisuje ukrutnosť pomerov, v akých sú ľudia nútení bývať, stravovať sa a pracovať, neuberá im nič z ohavnosti, no približuje sa k nim svojím jednoduchým triezvym štýlom. Väčšou emocionálnou zainteresovanosťou sa vyznačujú dialógy postáv a vnútorné monológy Šuchova, prostredníctvom ktorých je tlmočený jeho postoj k určitým osobám, príkazom alebo organizácii tábora. Autorovo spracovanie témy charakterizuje schopnosť pozerať sa na realitu s nadhľadom striedanú s expresívnymi pasážami.

  Táto knižka ani po vyše štyridsiatich rokoch od svojho vydania neprestala varovať pred neschopnosťou človeka vážiť si toho druhého, pred ľahostajnosťou k utrpeniu, diabolskou vynaliezavosťou pri vymýšľaní trestov pre nevinných ľudí. Napriek všetkému negatívnemu zostáva však aj svedectvom ľudskej vytrvalosti a nezlomnosti v prostredí, kde by sme čakali skôr rezignáciu než odpor.

Adela Gabríková