Recenzia
Miroslava Kuracinová Valová
21.03.2013

Jezuitský návod (takmer) na všetko - James Martin

Spoznať svoje možnosti

Trnava, Dobrá kniha 2012
Preklad Juraj Kohutiar

 

Americký jezuita, publicista a spisovateľ James Martin je známy ako popularizátor životov svätých, z ktorých vie pre dnešnú dobu „vylusknúť“ to najdôležitejšie – to, čo dokáže osloviť ľudí so súčasnými problémami. Svoj dar vidieť hodnotu pre dnešok v niečom, čo vyzerá na prvý pohľad vzdialené v priestore i v čase, uplatňuje aj v knihe Jezuitský návod (takmer) na všetko, ktorá vyšla v USA v roku 2010. Názov je zámerne vybratý tak, aby vytváral paródiu a zároveň protiváhu voči stovkám titulov, ktoré ponúkajú zaručené recepty na získanie a udržanie si peňazí či priateľov.

Kniha s  podtitulom Spiritualita pre každodenný život je napísaná veľmi priateľským, ale pritom nie povrchným americkým žoviálnym tónom (za čo vďačíme aj prekladateľovi Jurajovi Kohutiarovi). Je v nej veľa osobného, keďže autor opisuje aj vlastnú cestu k jezuitom, hľadanie svojho vzťahu k Bohu ako k priateľovi a nachádzanie plnosti života. Uvedomuje si, že tento poklad dnes hľadá veľa ľudí, kresťanov, nekresťanov i ateistov, preto im chce pomôcť svojím návodom, receptom, ktorý fungoval u neho, ale môže mať zároveň aj univerzálnu platnosť. Ak prejdeme do inej terminológie, James Martin je tu akoby lekárnikom i historikom medicíny, ktorý podáva správy o vynikajúcej a dodnes využívanej, hoci málo rozšírenej terapii známeho lekára sv. Ignáca z Loyoly. Liečivé látky sú obsiahnuté v Duchovných cvičeniach a Konštitúciách jezuitskej rehole. Pre správne aplikovanie autor vymenúva aj dnešné príznaky či choroby, na ktoré sú účinné substancie určené, takže kniha má podstatne širší záber, než sa na prvý pohľad zdá.

James Martin z  Ignácových diel zdôrazňuje niekoľko zásad, ktoré rozoberá a ilustruje skutočne odžitými príbehmi zo svojho života, ale aj myšlienkami z diel mnohých iných (nielen jezuitských) rehoľníkov i rehoľníčok. Veľkým plusom je fakt, že kniha je napísaná napriek vysokej erudícii veľmi živým jazykom, ľahkým tónom, často i vtipne, má spád, ktorý v tomto druhu literatúry neočakávame. Hlavnou témou je ignaciánska „spiritualita všedného dňa“ so základnou zásadou nachádzať Boha vo všetkých veciach. Na nej autor ukazuje, ako môžeme Boha spoznávať v našich túžbach, ktoré odhaľujú, kým skutočne sme a kým sa môžeme stať, keď sa zriekneme svojich tvrdohlavých predstáv o živote, láske, priateľstve, budúcnosti, keď sa otvoríme Bohu, necháme ho konať a necháme sa prekvapovať. Pre väčších agnostikov Martin osvetľuje napríklad postoj k chudobe či jezuitskú schopnosť vedieť sa správne rozhodovať.

Vydavateľ dielo doplnil o kapitolu nazvanú Knihy, z ktorých sa dozviete viac. Mnohé spomenuté tituly sú slovenskými a českými prekladmi diel, ktoré James Martin cituje vo svojom grandióznom návode. Ak vo vašom živote už zlyhali všelijaké iné odporúčania, nie je práve čas siahnuť po tejto knihe?