Kale topanky - Víťo Staviarsky

Divokosť v rómskom srdci
Staviarsky vo svojej na knovšej knihe Kale topanky zostáva verný všetkému, na čo je uňho stály čitateľ zvyknutý: opäť nebude núdza o farbisté charaktery postáv, dynamický dej plný nečakaných zvratov či tragikomické situácie.

Tak ako v  autorových predchádzajúcich dielach Kivader a Záchytka, i v Kale topankach textu kraľuje, ovláda ho a formuje postava rozprávača. Príbeh Sabiny, mladej rómskej krásavice, ktorú svojmu priateľovi, starému mládencovi Ferdymu Sojkovi za peniaze „daruje“/predá jej otec Giňo, čitateľovi sprostredkováva Ferdyho predavačka Vrana. Tá sa z pozície jediného racionálne uvažujúceho člena zobrazovanej komunity neštíti niektoré spoločenské javy náležite okomentovať: „Gádžo je skúpy. Chodí v  jedných teplákoch aj ponožkách od narodenia až do smrti. Všetko sa mu zdá drahé, pamätá si ceny ešte za komunistov. Voľba ženy ako rozprávačky a zároveň jednej z postáv Staviarskemu umožnila zakomponovať do inak pomerne rozsiahlej knihy aj náznaky vážnejších tém či emócií. Tie však vo Vraninom podaní nevyznievajú klišéovito ani sentimentálne (napr. spomínanie na Vraninu už neexistujúcu rodinu), ba práve naopak, na prvý pohľad humorne ladený text posúvajú aj do inej, menej veselej polohy. Spomínanú dynamiku deja zaručuje aj profesia väčšiny zúčastnených, ktorej súčasťou je neustále premiestňovanie sa z  miesta na miesto. Divoká naháňačka krásnej Sabiny má ráz krátkych filmových sekvencií – ani tu sa nezaprie Staviarskeho oko, resp. pero vyštudovaného scenáristu. Každá z  postáv, aj tých vedľajších, má svoj vlastný mikropríbeh, torý sa čitateľ dozvedá akoby mimochodom počas vecného Vraninho rozprávania (napr.: „Rinaldo raz tajne zobral otcovo auto, že sa povozí, no stopli ho policajti a on sa tak zľakol, že namiesto brzdy stúpil na plyn, vletel do priekopy a rozbil si hlavu o predné sklo. Ťažký otras mozgu. Dodnes nemá hlavu v poriadku. Bola za ním v nemocnici, no vôbec ju nepoznal. Iba pozeral pred seba a museli ho kŕmiť“). Dialógy postáv zároveň spestrujú prvky rómskeho jazyka a  východoslovenského nárečia, čo spolu s autorovou strohou, neornamentálnou štylistikou robí z Kale topanok text plný života.

Kontrastnosť veselých scén a  súkromných tragédií, široké spektrum emócií od vášne, nenávisti až po naivnú zamilovanosť – to všetko v Staviarskeho podaní vytvára sympatický obraz temperamentného rómskeho etnika s jeho radosťami i starosťami. Originálna obálka od známeho slovenského ilustrátora Jozefa „Danglára“ Gertliho korešponduje s  celkovým ladením knihy, vydavateľom označovanej aj ako „kusturicovská road-movie“.