Recenzia
Jana Túry Kopčová
21.10.2013

Kód 1 – Jozef Banáš

Ikar 2013

Keď vyšiel Banášov román Kód 9 (2010), viacerí čitatelia i literárni kritici ho prirovnávali k Danovi Brownovi a jeho Da Vinciho kódu. Sám Banáš na krste tejto knihy s humorom vyhlásil: „Dan Brown dnešným dňom vraj končí. A to sme ešte netušili, že Banášove slová nadobudnú konkrétnejší zmysel o tri roky neskôr, keď vydá pokračovanie s názvom Kód 1.

Obe knihy spájajú hlavné postavy manželov Michala a Mariky. Kým Marika zastávala v prvom románe sekundárnu pozíciu, v Kóde 1 je jednou z ústredných postáv. Román tvorí 80 kapitol a pozostáva z dvoch príbehových línií. V prvej autor zachytáva púť Mariky a Michala do východných krajín, kde z dôvodu Marikinej choroby chcú vyskúšať alternatívnu medicínu. Druhá časť predstavuje fabuláciu života Ježiša Krista od jeho dvanásteho roku až po smrť, ktorú však tu nespôsobí ukrižovanie.

Dominantou knihy je silná príbehovosť oboch spomenutých línií. Hrdinka okrem vyriešenia zdravotného problému túži nájsť i Ježišov hrob. A tu sa Banáš-spisovateľ mení na Banáša-pátrača a pútnika. Ponúka čitateľovi rekonštrukciu života ústrednej postavy kresťanstva – Ježiša Krista, ale nie tak ako ju poznáme z Biblie. Ježiš v Kóde 1 tvrdo kritizuje kňazov a cirkev všeobecne, prorokuje spojenie všetkých náboženstiev do jedného…

Obe línie sa spájajú v  momente, keď sa manželský pár rozhodne nájsť Ježišov hrob v  h lav nom meste Kašmíru – v Šrínagare. Už tento fakt odporuje kresťanskej vierouke, ktorá hlása Ježišovo nanebovstúpenie. Púť Mariky i Michala je okorenená správnym literárnym korením. Nechýba tu tajná vatikánska služba, ktorá chce ich pátranie prerušiť, priateľ, ktorý zišiel z cesty, aby neskôr pochopil svoj omyl, množstvo náboženských či numerických symbolov, motív sna a kariet… Čitateľ sa stretáva so známymi biblickými postavami (napr. jeden z troch kráľov – Gašpar), ktoré sa však v knihe menia na reálne postavy z mäsa a kostí. Púť za skutočným Ježišovým hrobom je geograficky podrobne opísaná nielen slovne, ale aj ilustračne. Kniha obsahuje takmer dve desiatky fotografií z Banášovej púte Svätou zemou a dve mapy znázorňujúce pravdepodobný pobyt Krista, ktoré umocňujú čitateľský zážitok. Obálku zdobí fotografia sochy Unum – teda Ježiša sediaceho v póze typickej pre Buddhu, čím autor opäť deklaruje spätosť a jednotu náboženstiev.

Kód 1
 je výborne zvládnutý román. Z celej knihy cítiť, že Banáš vynaložil veľkú snahu pri hľadaní možnej pravdy a rozlúsknutí jedného z najväčších tajomstiev kresťanstva – skutočného Ježišovho hrobu. Po prečítaní Da Vinciho kódu poznáme teóriu Dana Browna, podľa ktorej bol Ježiš ženatý a  mal dokonca deti. Banáš tvrdí to isté, no dotiahol túto teóriu ešte ďalej. Čitateľovi rozpovie, ako to všetko s  Ježišovým manželstvom, potomkom, ale aj celým životom mohlo byť. „Mojou ambíciou bolo napísať príbeh, a nie učebnicu histórie, primäť k zamysleniu, a nie presviedčať, pravdu hľadať a nie vlastniť,“ priznáva sa autor v závere knihy. Mimochodom, vedeli ste, že Američanovi Danovi Brownovi pomáhajú pri výskumoch použitých v jeho knihách stovky dobrovoľníkov? A vedeli ste, že Slovák Jozef Banáš kvôli svojej knihe absolvoval tri expedície do Indie s cieľom zistiť pravdu? A prečítal takmer päťdesiat kníh s obdobnou tematikou? Budúcnosť ukáže, ako Slováci Kód 1 prijmú a či sa dočkáme jeho sfilmovania.