Recenzia
Lucia Mattová
15.08.2018

Láka k nahliadnutiu aj zamysleniu

„Kto nám takto mení svet, do ktorého akoby nemala patriť ľudská múdrosť, jej minulosť i prítomnosť?“
 
Zbierka próz Deň, aký ti patrí ponúka pohľad na život očami známeho slovenského výtvarníka, básnika a prozaika Miroslava Bartoša (1949). V diele nájdeme rozmanité podoby prírody, letné dažde, banálne stretnutia, čaro každodennosti aj ľudskú malosť.
 
Bartoš na mnohé upozorňuje prostredníctvom paralely s prírodou a jej živlami. Príroda je jeho literárnym východiskom aj zobrazovacím prostriedkom. Inšpiroval sa najmä tou Liptovskou, kde vyrastal, a Turcom, ktorý sa stal jeho novým domovom. Neraz sa utieka do nevinnosti a krásy detstva. Podčiarkuje pominuteľnosť bytia, neopakovateľnosť momentu a spochybňuje najmä schopnosť súčasného človeka – indivídua tretieho tisícročia – „bezprostredne vnímať súcno“.
 
Harmonické úvahy o sile prírodných živlov strieda pochmúrnejšia dobovo aktuálna tematika: spoločenská, politická, národná aj európska. Ako pedagóg sa častejšie pristavuje nad otázkou vzdelania a školstva, nad vzťahom učiteľa a žiaka, významom histórie a tradície v rodine, obci, meste či národe. V Bartošovej epike rezonujú pochybnosti o spoločenskom vývoji a otázky pripravenosti mladých, ich hodnôt a smerovania. Varuje, že bezprostredné vnímanie, spontánne poznávanie a intuíciu, to, čo je nám prirodzené v detstve, postupne strácame a neraz nahrádzame povrchnosťou či konzumom. Zamýšľa sa nad miestom pravdy, dobra a krásy (prírodnej aj vnútornej) v živote človeka – „sebakorunovaného kráľa tvorstva“. Človeka Bartoš neidealizuje, práve naopak: „Človek je z tvorov najväčší sebec, preto v hore špiny, čo vytvoril aj uviazol.“
 
Po úvodnej lyrizovanej eseji Oblý ako kameň a dvoch obsiahlejších poviedkach s autobiografickými črtami sa môžete začítať do výberu krátkych epických útvarov (esejí, besedníc, fejtónov), ktoré Bartoš publikoval vo viacerých periodikách. Výber uzatvára báseň v próze Exoplanéta.
 
Bartošova epika je plastická a viacrozmerná. Plná paradoxov. Ako výtvarník zosilňuje Bartoš silu vlastnej výpovede aj ilustráciami. V zbierke Deň, aký ti patrí ponúka čitateľovi „niekoľkorozmernosť svojich umeleckých záberov a snáh“, láka k nahliadnutiu aj zamysleniu.
 
Lucia Mattová