Recenzia
Ľubica Psotová
01.04.2014

Liečiteľ - Antti Tuomainen

Fínsky spisovateľ a novinár Antti Tuomainen zaujal knihou Liečiteľ (Vydavateľstvo Slovart 2013, preklad Andrej Rády) natoľko, že v roku 2011 bola označená za najlepší fínsky detektívny román a na portáli Crime Fiction Lover ju zaradili k desiatim najlepším kriminálkam roku 2013.

Tuomainen vytvoril jednoduchú dejovú líniu, v ktorej rozprávač – neúspešný básnik – odhaľuje nečakané súvislosti týkajúce sa zmiznutia jeho manželky, investigatívnej novinárky. Špecifickú atmosféru plnú autentického napätia dosiahol autor situovaním príbehu do precízne vykresleného prostredia Helsínk v nie presne datovanej budúcnosti. Opakujúce sa dažde a silné vetry, príliv prisťahovalcov, ozbrojené konflikty, pandémie, zmätok – to všetko presvedčivo modeluje ťaživosť doby a vyvoláva zimomriavky v kontraste s veľmi krehkým vzťahom hlavného hrdinu k manželke. Autor kladie dôraz na detaily, na všedné momenty života, no nahliada na ne psychologicky premysleným a konštruktívnym spôsobom. Čitateľ prežíva široké spektrum emócií a svoje životné postoje hodnotí v súvislosti s plasticky zachytenou realitou. Tuomainen má však neustále na zreteli najmä dynamické odkrývanie záhad, prepájanie minulosti a prítomnosti postáv, odhaľovanie súvislostí, ktoré spriehľadňujú na prvý pohľad neriešiteľnú zápletku. Liečiteľ predstavuje nový typ detektívky. Vnútorná kooperácia kvalitného spisovateľa a zanieteného novinára vytvorila dielo so strhujúcim dejom i neodkladným apelom smerujúcim k otázke, nakoľko sme v súčasnosti schopní zabrániť udalostiam tak presvedčivo zobrazeným v diele...