Recenzia
Ján Bábik
24.05.2007

Milan Rastislav Štefánik - Ján Juríček - Živý odkaz takmer odstránenej knihy

Živý odkaz takmer odstránenej knihy

Živý odkaz takmer odstránenej knihy

Ján Juríček

Milan Rastislav Štefánik

Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2006

Starorímsky výrok „habent sua fata libeli“ čiže „aj knihy majú svoje osudy“ sa dá plne aplikovať aj na knihu Jána Juríčka Milan Rastislav Štefánik. Za približne štyridsať rokov, ktoré uplynuli od jej napísania, zažila aj svoje vrcholy, ale aj hlboké pády. Prvýkrát sa na knižnom trhu objavila roku 1968 a vzbudila priam senzáciu. Po dlhých rokoch hanobenia jednej z najväčších postáv našich dejín, Milana Rastislava Štefánika, tu bol totiž poctivo napísaný životopis, ktorý adekvátne odpovedal na mlčanie v lepšom prípade, alebo v tom horšom na pochybné pamflety typu Štefánikovská legenda alebo vznik ČSR, ktoré dehonestujúco falšovali život a význam M. R. Štefánika. Bolo priam symbolické, že po rokoch hany sa chytil pera práve Ján Juríček, ktorý svet uzrel v Brezovej pod Bradlom, len niekoľko kilometrov od Štefánikovho rodiska Košarísk a jeho kniha vzbudila v čase svojho prvého vydania oprávnenú pozornosť. Bola určená predovšetkým mladému čitateľovi, ktorý o tejto veľkej postave našej novodobej histórie mal len skreslené údaje. A viac ako siahodlhé články, vysvetľovania a argumenty, prečo autor túto knihu vôbec napísal, zapôsobilo skromné jednoduché venovanie v úvode knihy: „Jane, mojej dcére, ktorá sa v škole nedozvedela, kto bol Milan Rastislav Štefánik.“

Kniha Jána Juríčka po krátkej chvíli slávy zažila a spolu s ňou aj jej tvorca obdobie pádu. Tretie vydanie bolo zošrotované, stiahnuté z knižníc, pretože bolo v rozpore s oficiálnym výkladom dejín prezentovaným vtedajším komunistickým režimom. Až po jeho páde sa v roku 1990 kniha dožila slávneho návratu a jej autorovi priniesla aspoň na krátky čas života, ktorý mu zostával (zomrel roku 1992), úplnú satisfakciu. Je chvályhodné, že Vydavateľstvo Q111 znovu siahlo po tomto titule a vydalo už štvrté (ak nepočítame to zošrotované) vydanie tejto knihy. Nielen preto, že kniha znamená výrazný prelom v slovenskej biografickej literatúre, ale aj pre to, že patrí medzi najhodnotnejšie tituly, ktoré sa v oblasti umeleckých životopisov u nás napísali. Autor zhromaždil neuveriteľné množstvo dokumentárneho materiálu, ktorý príťažlivo a prístupne spracoval. Kniha je jedinečným pohľadom na mnohorozmernú postavu Milana Rastislava Štefánika a podáva svedectvo o jeho rôznorodých aktivitách – ako vedca, vojaka a politika, ale aj ako človeka a neúnavného bojovníka za práva slovenského národa.

                                               Ján Bábik