Recenzia
Ľubica Psotová
04.01.2016

Mráz - Bernard Minier

Preklad Mária Gálová
Nakladateľstvo XYZ 2015

Triler Bernarda Miniera Mráz je autorovým debutom a zároveň prvým dielom zatiaľ trojdielnej série kníh s vytrvalým a  sympatickým veliteľom kriminalistickej jednotky Martinom Servazom. Minier vytvoril dokonalé prostredie pre budovanie napínavého príbehu. Dej sa odvíja v  mestečku Saint-Martin-de-Comminges vo francúzskych Pyrenejach počas neľútostnej zimy. Atmosféru chladu a dojem hrôzy umocňuje tajomný Wargnierov inštitút, v ktorom sa liečia nebezpeční duševne chorí ľudia. Izolovaný mikrosvet liečebne sa riadi vlastnými pravidlami. Na takomto kvalitne vykreslenom pôdoryse vzniká Minierov román. Autor však dej odvážne formuje ďalej: cez rad podozrivých úmrtí, spájajúcich minulosť s  prítomnosťou, k pestrej palete postáv. Tie buduje veľmi prezieravo. Ich vonkajšiu stránku i  charakter predstavuje neraz prostredníctvom detailov, vynikajúco ich približuje čitateľom a  mnohé podstatné črty zachytáva s  obdivuhodnou zrozumiteľnosťou. V jednotlivých hrdinoch si napriek tomu zámerne ponecháva aj neznámy priestor, rovinu dohadov a nejasností, ktorá mu umožňuje vnášať do textu nečakané zvraty a  vyvolávať tak v čitateľovi neodkladný záujem o text.

Autor rád narúša zaužívané schémy myslenia, s  obľubou búra „myšlienkové istoty“ čitateľa, a to nie iba v rovine vykreslenia nepredvídateľných zmien vo vyšetrovaní, ale i  v  mnohých relevantných spoločenských či filozofických stanoviskách. Vrahovia v inštitúte predstavujú spodnú hranicu spoločenského rebríčka a  zároveň stelesnenú podobu extrémneho zla. No napriek tomu Minier kladie odvážne otázky, či sa zlo vo svojich podobách niečím líši, či existuje viac stupňov zla a  kto je v  skutočnosti dobrý a kto zlý. V deji popri tom cítiť i naliehavý záujem o ľudskú samotu, bolesť a  citlivé zachytenie medziľudských vzťahov.

Autor kombináciou rôznych postupov udržiava i stupňuje napätie, premyslene a  dynamicky zintenzívňuje dej. Od pozvoľného rozprávania prechádza k  energickému podaniu akciou nabitých situácií. Pritom sa neustále drží jedného z ústredných motívov svojho diela – motívu chladu až mrazu. Ten načrtol neľútostnou krajinou Pyrenejí, ale i  mrazivou atmosférou smrti, ktorej príčinou je chladnokrvnosť v človeku.

Mráz je kvalitným trilerom so všetkými prvkami, ktoré čitateľ od tohto žánru očakáva, no príjemne prekvapí aj tých, ktorí radi – v snahe nájsť skutočné pravdy – polemizujú o súčasnej podobe sveta.