Recenzia
Adela Gabríková
04.03.2005

Námorník Kapko Dierka – Ján Navrátil – Z domu domov

Z domu domov

Z domu domov

Ján Navrátil: Námorník Kapko Dierka

Bratislava, SPN – Mladé letá 2004

  Koncom minulého roka SPN – Mladé letá pripravili pre najmladších čitateľov ďalšiu knižku rozprávkara Jána Navrátila, ktorá ich v spojení so zábavnými ilustráciami akademického maliara Tomáša Čepeka určite má čím zaujať. Okrem klasických prvkov prebraných z ľudových rozprávok, kde si pytači musia udatnými skutkami zaslúžiť ruku princeznej, prináša autor aj dobrodružné príbehy morského vlka – tomu sa i napriek najhoršie vyzerajúcej lodi darí obstáť vo všetkých skúškach vďaka dobrej nálade a nezlomnému charakteru. Námorník Kapko Dierka putuje, aby sa mohol vrátiť, aby všade, kam príde, preslávil svoj ostrov a aby po oboplávaní celej zemegule zistil, čo všetko znamená pre človeka domov.

  Aj keď knižka je jedným príbehom, jej členenie na kapitoly nebráni, aby sme postupne vnímali len jednotlivé epizódy, tematicky uzavreté celky vždy s novými stretnutiami hlavného hrdinu a zaujímavých miest, neznámych ľudí či zvierat. Pri vysvetľovaní niektorých anglických výrazov alebo námorníckych termínov sa rozprávač občas nevyhne štylizácii do vševedúcej osoby, ktorá chce vysvetľovať a uvádzať na pravú mieru. Väčšinou je však jeho štýl hravý, postavený na zapájaní detskej fantázie a kombinácii starších i moderných prvkov rozprávok. Výrazne posúva kladné zážitky pred tie záporné, čo sa odzrkadlí napokon aj v tom, že v závere niet potrestaných hrdinov, i keď nie každý môže byť odmenený.

  Námorník Kapko Dierka je aj rozprávaním o malých a na prvý pohľad bezvýznamných detailoch, z ktorých sa skladá život postavičiek a vďaka tomu celá námornícky pásikavá knižka Jána Navrátila predstavuje svojou pestrosťou širokú ponuku výberu pre každého, kto po nej siahne.

Adela Gabríková