Recenzia
Ján Bábik
21.07.2011

Národný kalendár 2011 - Štefan Haviar a kol.

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010

Národný kalendár, ktorý už roky vydáva Matica slovenská, v tomto ročníku sústreďuje pozornosť na osobnosti a udalosti späté s okrúhlymi výročiami v roku 2011. V období, keď väčšina periodík venuje našim dejateľom len minimálnu pozornosť a skôr sa na jej stránky dostávajú podenkové hviezdičky ako skromné, ale úctu zasluhujúce stálice, je dobré, ak záujemca o našu národnú minulosť dostáva informácie v takejto sústredenej podobe. Zostavovateľ zborníka Štefan Haviar upriamil pozornosť najmä na dominantné výročie v roku 2011, a tým je 150 rokov od povestného Memorandového zhromaždenia v Tur čianskom Svätom Martine. Okrem toho poprední slovenskí historici i autori literatúry faktu približujú čitateľom životné osudy niekoľkých desiatok známych osobností našej histórie, kultúry a vedy, ako boli Jur Fándly, Ján Chalupka, Ľudovít Štúr, Andrej Kmeť, Štefan B. Roman či povestný futbalový tréner Leopold Šťastný. Sú medzi nimi aj portréty neprávom zabúdaných osobností, ako boli finančníci Ján Balko, známy aj ako spisovateľ historických románov, a Ján Spišiak, ktorý sa ako veľvyslanec vojnovej Slovenskej republiky v Maďarsku zaslúžil o záchranu mnohých tamojších Židov. Nielen že ho prezývali slovenský Wallenberg, ale takmer ho postihol rovnako krutý osud švédskeho kolegu v sovietskych gulagoch. Národný kalendár 2011 je zaujímavé čítanie o našej histórii, ale v budúcnosti by bolo dobré, keby v ňom dostala priestor aj súčasnosť – dnešní majstri pera, štetca, javísk, vedy a ďalších oblastí.