O láske a neláske

Nová edícia vydavateľstva Ikar Pegas je edíciou odbornej psychologickej literatúry. Bude prinášať práce renomovaných slovenských aj svetových autorov zo všetkých psychologických vedných disciplín - vysokoškolské učebnice, knihy určené psychológom aj širšej verejnosti, literatúru pre záujemcov o psychológiu v praxi. Na slávnostnej prezentácii edície PEGAS, ktorú uviedol prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV, predstavili publikáciu prof. PhDr. Teodora KOLLÁRIKA, DrSc., a doc. PhDr. Evy SOLLÁROVEJ, CSc., a kol. Metódy sociálnopsychologickej praxe;, publikáciu prof. PhDr. Imricha RUISELA, DrSc., Inteligencia a myslenie; knihu anglického autora Tonyho MERRYHO Naučte sa byť poradcom a prácu amerického autora Roberta J. STERNBERGA Prečo robia múdri ľudia hlúposti? Ako prvá sa z edície Pegas na pultoch kníhkupectiev objavila knižka prof. PhDr. Ivana Štúra, CSc., O láske a neláske.

Ilustračné foto pod perex

Sentencie vyvážené rozumom a citom

Profesora Ivana Štúra uznáva akademická obec aj široká verejnosť, poznajú ho nielen študenti a klienti jeho praxe, dalo by sa povedať, že je jedným z mediálnych doktorov, ak by toto novodobé komunikačné pôsobenie nenaberalo esenciu priveľmi zľahčujúceho populizmu. Profesora Štúra poznáme aj z vystúpení v televízii, býva hosťom rôznych relácií, nevynímajúc tzv. raňajkové. Akiste tam si volajú doktorov s nesamozrejmou schopnosťou glosovať, až aforisticky vyextrahovať odborný problém a najmä podať “ústny liek”, teda radu, odpoveď, odporúčanie, ba vzletne povedané aj životnú pravdu.

Tých právd je, samozrejme, viac, podobne ako život je rôznorodý a jedinečný. A sentencie o ňom, o živote, jeho slnečných aj tienistejších stránkach zozbieral Ivan Štúr v priestore vlastnej praxe do útlej knižky a nazval ju O láske a neláske. Ak ju len tak otvoríte, pozriete na písmená, slová a riadky v nej ako na optický artefakt, poľahky môžete hádať, či to, nebodaj, nie sú verše. Jedno či trojriadkové, podobajúce sa na básne v próze. To však je klam, Štúr neprináša svedectvo jedinečnej umeleckej reflexie, prináša svedectvo každého z nás, svedectvo všeobecných kategórií života a prežívania; s ambíciou, aby bolo ľudské, hodnotné, bohaté na všetko pozitívne, čo si vieme vytvoriť svojimi postojmi, zmyslami, ale i rukami a umom. Sú to naskutku sentencie, raz sú to pravdy tak vlastné práve nám (Pekný život spočíva v rozvíjaní vlastných možností a v podpore druhých ľudí. A možno aj táto najkratšia: Byť vďačný...), ako aj všeobecne vyznievajúce (napr. Umenie zobrazuje život v predstavách, veda ho vysvetľuje v pojmoch), ale tiež celkom nové (Humor je prejavom špecifickej ľudskej inteligencie; žiadny počítač nevymyslí vtip), usporiadané do kapitol (napr. sebavýchova, zaľúbenie, priateľstvo, samota, hnev, vyhasínanie lásky, odvaha, rodinná atmosféra, súrodenci, pekný život...)

V súlade s očakávaním z titulku väčšina textov sa dotýka osobného života, medziľudských vzťahov v tých najintímnejších väzbách: partnerských, mileneckých, generačných vo vzťahu rodič a dieťa, súrodeneckých.

Domnievam sa, že aj mladý človek, “vylaďujúci” si svoje človečenstvo v kontakte s druhým pohlavím, aj starší, ktorý sa na rôzne vzťahy v svojom živote už môže pozerať takpovediac cez spätné zrkadlo, sa rád pristaví na chvíľku v stručnej slovnej reflexii, napokon, všeplatnej. Vyváženej, v dávnom sebaobjavovaní človeka v každom jedinečnom indivíduu, od čias antických – v jednote rozumu a citu. Dodajme, že autor každú dvojstranu ozvláštňuje citátom svetových spisovateľov a filozofov.

Ľubica Suballyová