Recenzia
Veronika Romanová
11.08.2014

Počúvať je zadarmo - Dušan Dušek

F. R. & G. 2013

Majster poviedky Dušan Dušek doteraz poskytol desiatky rozmanitých rozhovorov. O vznik knihy Počúvať je zadarmo sa pričinili literáti Oleg Pastier a Ján Púček.

Obsah tvoria Dušekove poviedky, eseje a básne z konca 60. rokov publikované v literárnom časopise Mladá tvorba. Dopĺňajú ich rozhovory z obdobia 80. rokov končiac rokom 2010. Čitateľa už na prvý pohľad zaujme delenie textov do ôsmich „dúškov“. Tie mapujú autorov život od raného detstva po súčasnosť. Prostredníctvom starostlivo zvolených textov spoznávame Dušeka nielen ako autora, ale i človeka.

Poviedky, eseje a básne v úvodnej časti knihy reprezentujú Dušekove začiatky. Prekypujú opismi plnými poetizmu a jemného humoru. Taká je i autorova prvá poviedka Nuda, ktorá bola publikovaná v časopise Mladá tvorba v roku 1964.

V publicistických „jednodúškoch“ spomína na svojich priateľov výtvarníkov. Prostredníctvom literárnych poznámok sa vracia k svojím obľúbeným autorom, ako Orhan Pamuk, Bruce Chatwin či Italo Calvino. Nechýba i pohľad na súčasnú literárnu tvorbu. Dobrí spisovatelia sú podľa Dušeka kamarátmi čitateľa.

Dušan Dušek sa však nevenuje len literárnej tvorbe. Je rovnako známym tvorcom filmových scenárov. V rozhovoroch napríklad spomína na komplikované natáčanie filmu Ružové sny v období normalizácie.

Témy rozhovorov sú rôznorodé. Dušekove odpovede sú nenútene úprimné, plné životných právd. Sám autor v piatom „dúšku“ priznáva, že z honorárov za knihy sa vyžiť nedá. Žije najmä vďaka spolupráci s inými médiami.

Počúvať je zadarmo predstavuje chronologického sprievodcu životom vysokoškolského pedagóga, scenáristu a literáta Dušana Dušeka. Ku kvalite knihy prispeli i jej editori. Blízky priateľ Oleg Pastier a bývalý študent Ján Púček citlivo vyskladali literárne stopy, ktoré doposiaľ Dušek zanechal. I preto má kniha vysokú výpovednú hodnotu a číta sa na jeden dúšok.