Recenzia
Peter Mráz
10.08.2010

Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku - Róbert Letz, Peter Mulík (editori)

Róbert Letz, Peter Mulík (editori)

Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku

Martin, Matica slovenská 2009

Andrej Hlinka vyvolával rôzne názory už v čase svojho života. Jeho duchovný status sa miešal so zápalom pre boj na politickom poli. Idea oslobodenia slovenského národa spod uhorského područia sa mu splnila, ale sklamal sa v jej realizácii československými politikmi. Svojou charizmou v čase trvania medzivojnovej ČSR vstupoval do politického zápasu. Jeho cieľ, praktické naplnenie Clevelandskej a Pittsburskej dohody v usporiadaní štátu, sa mu videl dosiahnuteľný vo forme autonómie Slovenska. Svoje vízie ale nenaplnil. Chopili sa ich mladší, aby ich v období vojnovej Slovenskej republiky karikovali. Aj o tomto rozmere kňaza a politika, o ohlase na jeho život a prácu vypovedá kniha Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Je sumou viacerých štúdií. Väčšina z nich sa snaží o nezaujatý pohľad na politický, spoločenský, náboženský a kultúrny život v medzivojnovej ČSR, nazerá na Hlinkovo miesto v nej. Dozvieme sa mnohé o zákulisí sebaurčovacieho úsilia Slovákov nielen v rámci Uhorska, ale nazrieme aj Hlinkovu časť na jeho upevňovaní v období prvej ČSR. Zoznámime sa s viacerými osobnosťami, ktoré Hlinku inšpirovali, velebili, alebo hanili. Nedá nám v tejto súvislosti aspoň synekdochicky nepoukázať na príspevky Ľuboslava Hromjáka Analýza vzťahu Alexandra Párvyho a Andreja Hlinku, Martina Vašša Andrej Hlinka a jeho prístup k riešeniu slovenskej otázky v 30. rokoch 20. storočia a Maroša Herteľa Tuka verzus Hlinka. Štýlom svojho napísania, exaktnosťou výkladu a prístupnosťou zistení sa nám videli najpútavejšie. Ukázali Hlinkovu prácu v jej rôznorodosti, odhalili možnosti jej výskumu. Hlinka už nemusí byť predmetom vášní, ale môže byť predmetom objektívnej diskusie.

                                               Peter Mráz