Bratislava, Galéria Miro 1999

Post a pôst. Takto by sa dala charakterizovať základná ľudská (i básnická), teda životná poloha päťdesiatnika Rudolfa Čižmárika (nar. 18. júla 1948). Pravdaže to platí vlastne o každom básnikovi -- v jeho prípade však možno v trocha znásobenej miere.

Presviedčame sa o tom po prelistovaní (prečítaní) jeho naterazposlednej zbierky Vôňa tela, vôňa slov s predslovom Pavla Janíka, s biografickými a bibliografickými poznámkami Zuzany Juričovej a ilustráciami Karola Ondreičku. Dodajme, že grafická úprava (Gabriel Štrba ml.) i vzhľad knihy ako takej -- sú polygraficky nadštandardné.

Vyberme sa teda od vône tela k vôni slov -- to, čo je medzi nimi,

z toho (je) by mohla byť báseň...

Zaujme už úvodná básnická skladba Nedovoláš sa zeme po kameňoch z roku 1970, doteraz knižne nepublikovaná (odvysielal ju Slovenský rozhlas roku 1994): básnická skladba inšpirovaná poéziou Jána Stacha - dodatočne venovaná jeho pamiatke. Aj po tridsiatich rokoch pôsobí mladícky sviežo a zároveň nestarnúco múdro: ,,Lebo človek je mäkký ako hlina./Len hrobár/nad ním si to pripomína ako otčenáš."

Cyklický charakter má aj ďalšia (novšia) rozsiahlejšia skladba Ako ťa láska vpísať do veršov. (Slovo skladba nepoužívam náhodne; Čižmárikove verše majú k hudbe veľmi blízko.) Nájdeme v nej zrelú erotiku: ,,Bozk umýva bozk,/rušíme pôst./Poď, moja, poď,/každé tvoje ňadro,/orieškové jadro,/je...hrot.../poď, moja, poď..." Ale aj ,,nadčasové", cudné, plaché, platonické pointy typu: ,,Moje ústa/často ústia/v tvojich ústach.//Tvoje dlane/kladú na ne/moje

dlane."

V cykle Z nočných úvah nájdeme vydarenú prepojenosť každodennýchreálií ustálených spojení -- do metaforickej ozvláštnenej polohy: ,,Niekedy si myslím,/že aj ty si už len tieňová,/tak radšej zasvieť,/aspoň ako svetlo/na konci tunela.//Aj naša láska/je vytunelovaná?"

Návratný motív chleba, príznačný pre celú jeho doterajšiu tvorbusa v ozvláštnenej podobe objaví napríklad v básni Nedorozumenie: ,,Odhrnieš kôrku/a vidíš do chleba."

Summa summarum: jubilantská zbierka obsahujúca verše z rôznych dôb -- pôsobí čitateľsky príťažlivo. Na mňa osobne najsilnejšie a najpresvedčivejšie úvodný text.

Vojtech Kondrót