Recenzia
Ľubica Psotová
13.12.2016

Postav hliadku - Harper Leeová

Román americkej spisovateľky a redaktorky Harper Leeovej (1926 – 2016) Postav hliadku (Ikar 2016, preklad Jozef Kot) prenáša čitateľa do fiktívneho mestečka Maycomb, ktoré autorkiným podaním s výbornou vizuálnou až kinematografickou plynulosťou rýchlo získava takmer reálne kontúry. Príbeh je oči otvárajúcou prechádzkou od ľahkej zmesi nostalgie a spomienok k napätej spoločenskej situácii a dôležitým problémom so širším historickým kontextom.

Próza Postav hliadku je autorkinou prvotinou, no jej rukopis sa našiel len pred dvoma rokmi v jej trezore, a tak sa na knižné pulty dostáva ako pokračovanie jej známeho románu Nezabíjajte vtáčika, víťaza Pulitzerovej ceny z roku 1961 – reedícia tohto kultového diela vychádza takisto vo vydavateľstve Ikar po takmer 50 rokoch v preklade Štefana Kýšku. V oboch románoch Leeová zachytáva bolestivú etapu v histórii USA – problematiku rasového napätia v južných štátoch. Prostredníctvom hlavných postáv, Jean Louise a jej otca, autenticky približuje pomalý proces prerodu vnímania vzťahov medzi černošským a belošským obyvateľstvom.

Postav hliadku je však najmä knihou o padlých ideáloch a rozčarovaní. Dôležitým motívom je hľadanie vlastnej identity v mysli dospelej ženy, ktorá náhle, návratom do mesta svojho detstva, uchopuje spomienky a spracúva ich v odraze svojej prítomnej situácie. Autorka zručne prelína dve časové roviny i dva svety, vonkajší a vnútorný. Každú otázku formuluje zrozumiteľne a neraz vzápätí poskytuje aj odpoveď. Nevyhýba sa umeleckým pomenovaniam, obrazom, paralelám, citátom či parafrázam, ktoré dodávajú dielu filozofickú hĺbku. Postupne, pomaly vedie čitateľa k skutočnej podobe ľudského svedomia, k zrkadlu, v ktorom pravdu nedeformujú emócie a naučené postoje. Mnohé odpovede, ku ktorým Jean Louise dospieva, naberajú široké uplatnenie: problém pokrytectva, slabosti, nedostatku sebavedomia, potlačenia vlastnej osobnosti.

Leeová má nevšedný rozprávačský talent a mimoriadny cit pre príbehovosť. Jej postavy pred zrakom čitateľa ožívajú a vykreslené každodenné situácie zanechávajú v mysli želaný dojem. Od krehkého, osobného prežívania medziľudských vzťahov cez otázku rešpektu i viery sa plynulo dostáva k chúlostivým etapám vývoja štátu. Naplno sa dotýka sveta jednotlivca aj sveta spoločnosti. Román osloví široké spektrum čitateľov a v mnohom obohatí ich vedomosti, myšlienky i životné postoje. A pritom slobodne dovoľuje čítať tvorbu spisovateľky – diela Nezabíjajte vtáčika a Postav hliadku – v ľubovoľnom poradí.