Recenzia
21.12.2016

Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť

Z dielne vydavateľstva Perfekt je rozsiahla publikácia Slovenské
dejiny od úsvitu po súčasnosť, na ktorej sa podieľal šesťčlenný
kolektív významných historikov – Michal Habaj, Ján Lukačka,
Vladimír Segeš, Ivan Mrva, Ivan A. Petranský a Anton Hrnko.
Každý z nich spracoval iné historické obdobie, čím do textu vtláča
aj svojský štýl a videnie historických udalostí. Publikácia má za cieľ
osloviť širokú čitateľskú obec, preto sú texty napísané populárne
a pútavo, čo im však v žiadnom prípade neuberá na odbornosti.
Prehľadne štruktúrovaná kniha čitateľovi umožňuje začítať sa do obdo-
bia, ktoré ho najviac zaujíma, či už je to doba kamenná v prvej kapitole
knihy, podrobne spracované obdobie stredoveku, vojnové roky alebo sú
to slovenské dejiny 21. storočia sprostredkované skôr politicky. Vďaka množstvu
obrazového materiálu s popiskami, výberovému mennému registru alebo aj chro-
nologickému prehľadu udalostí určite mnohí čitatelia ocenia tento pozoruhodný
vydavateľský počin.