Recenzia
Eva Ťapajnová
17.05.2006

Slovensko - čarovná krajina, Slovakia - fairy land - Ivan Kenéz, Igor Čombor - Len jednostranný obraz krajiny

fairy land

Len jednostranný obraz krajiny

Ivan Kenéz – Igor Čombor

Slovensko – čarovná krajina, Slovakia – fairy land

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2005

Texty Ivan Kadlečík

Veľkoformátová kniha dvoch ružomberských amatérskych fotografov Ivana Kenéza a Igora Čombora poskytuje ich pohľad na rodný kraj pretlmočený do umeleckej fotografie. Používam slovíčko kraj, napriek tomu, že autori sa rozhodli v názve pre celú krajinu. Tá je v ich videní, a na škodu čitateľa, takmer výhradne len hornatou, nezaľudnenou, málo skultúrnenou prírodou, ktorú oživujú a poľudšťujú najmä slová básnika Ivana Kadlečíka. Ten sa ale, a znovu na škodu, nedostal na obálku knihy, len do jej záložky a tiráže...

Rozprávková krajina, samozrejme, poskytuje každému autorovi i čitateľovi jeho osobné prežívanie a vytváranie obrazu o nej. Tak je to aj u spomínaných autorov, ktorí krajinu vnímajú cez svetlo a farby. Ich umelecké cítenie krajiny je však mnohokrát len akousi kompozične správnou, technicky podporenou emotívnou výpoveďou, ktorej z času na čas chýba vedomie. To jej našťastie prepožičal básnik, ktorý antropomorfizuje, premieňa len krásny pohľad na krásne videnie.

Autorom netreba uprieť snahu o zachytenie krásy, no tá zostala kdesi na pol cesty medzi umeleckým a dokumentárnym. Nevie a nemôže hovoriť sama za seba, na to jej chýba expresívnosť, a na druhej strane nedokumentuje, pretože na to jej zasa chýba výpovednosť. Autori a zostavovatelia totiž zjavne chceli podporiť emocionálnu stránku knihy, a preto ju nemohli vyrušiť údajmi o autorovi fotografie, dobe a mieste jej vzniku a iných, napríklad technických parametroch.

Na svete je ďalšia z kníh, ktoré sa precenili a nadsadili. Jej dvojjazyčná redakcia môže pomôcť v predajnosti a rozšíriteľnosti i mimo Slovenska, no i to len za cenu jeho málo členitého a trochu deformovaného spoznania.

Eva Ťapajnová