Recenzia
15.03.2012

Spiace mesto - Martin Vopěnka - Svet bez rodičov

Svet bez rodičov

Bratislava, Trio publishing 2011
Preklad Ina Martinová

V sobotňajšie neskoré ráno vstanú len deti. Rodičia spia. Nie v  jednej domácnosti, v celej krajine, ba m o ž n o v  c e lom s ve te. Nev ieme naisto, pretože Vopěnka zveruje príbeh rozprávačovi, ktorý splýva s optikou štvorice postáv súrodencov. V rámci celistvosti ilúzie nevie viac než ony a viac než ony potrebujú, nevysvetľuje, a tak len z náznakov môžeme hádať, kde by sa mohla - ak vôbec - nachádzať predloha Vysokého Hradca. Napokon, konkrétnosť detailov netvorí podstatu. Príbeh nie je ani podobenstvom, ale alternatívnou víziou v štýle katastrofickej vedeckej fantastiky. Pravda, fantastické ozvláštnenie, s hodne pochybným, v podstate otvorene priestrelným pozadím (do spánku upadnú len muži a ženy, čo už mali deti), slúži predovšetkým ako katalyzátor zmien, v rámci ktorých môže autor na ploche zaujímavého príbehu plnšie rozvinúť charaktery a hrať sa s psychikou detských protagonistov naozaj podmanivým spôsobom. Sledujeme ich výpravy za vodou a potravinami, kontakt s násilníkmi a bezdomovcami, stretnutie so zlodejkou, skúsenosti s  charitatívnou pomocou, eko- logickým hnutím, dobrovoľníkmi, alkoholičkami s mäkkým srdcom, kňazmi s homosexuálno-pedofilnými sklonmi, pátranie po najmladšom bratovi, unesenom priekupníkmi s deťmi. Kritika a sociálna sonda, obvyklá v žánri antiutópie, získava zaujímavý rozmer vďaka autorovej rozprávačskej stratégii. Natíska sa otázka, či a nakoľko sú postavy inšpirované autorovým vlastným potomstvom, keďže Vopěnka má štyri deti aj v realite. V každom prípade sa mu však podarilo svojimi hrdinami zaujať. Pre mnohých fanúšikov tejto skvelej knižky máme dobrú správu. Vydanie prekladu druhej časti trilógie Spiaca spravodlivosť je plánované na september.