Recenzia
Andrej Školkay
24.01.2014

Spor bez konca (O liberalizme, náboženstve a hodnotách) - Samuel Abrahám, Egon Gál, Martin Kanovský, František Novosád

Autori, dlhoroční priatelia, kolegovia, diskutovali o ideológiách, o konfrontáciách, o hodnotách, o štáte, o predstavivosti, o náboženstve, o minulosti, o vzdelávaní a morálke. Výber tém je nepochybne zaujímavý, hoci niekto by mohol namietať, že v niektorých prípadoch by sa okrem nadčasových tém zišla fundovaná diskusia aj o aktuálnych celospoločenských témach. Po prečítaní kapitoly o minulosti s prekvapením zistíme, ako veľmi minulosť súvisí so súčasnosťou. Ak by čitateľ očakával zhodu či dokonca nudu, mýlil by sa. Napríklad v závere prvej kapitoly autori tvrdia, že „liberalizmus je jediná ideológia, ktorá sa dokáže vyrovnať s náboženskou, vedeckou, hospodárskou či kultúrnou transformáciou, ktoré definujú moderný projekt“ (s. 9). Toto vyhlásenie mi znie ako „ranofukuyamovské“. Autori často ostro polemizujú o základných konceptoch a pojmoch, či presnejšie o zmysle určitých činností a hodnôt. Čitateľ nedostane jednoznačné odpovede, ale skôr množstvo ďalších tém na premýšľanie. A o to asi autorom najviac išlo.