Recenzia
03.11.2009

Spoza kulís 2 - Juraj Sarvaš

Juraj Sarvaš

Spoza kulís 2

Bratislava, Vydavateľstvo CCW 2009

Hoci súčasná filmová alebo televízna technika vie dokonale zachytiť javiskový prejav hercov, pohľad do zákulisia, do ,,hereckej kuchyne" nám môže priblížiť a verbálne zdokumentovať len niekto z nich. Juraj Sarvaš nás presviedča, že tento zaujímavý svet vie sprístupniť brilantne a plasticky. Azda aj preto, že nie je iba hercom, ktorý vstrebával slovný vtip a šarm z divadelných a filmových scenárov (najmä z hier typu Tanca nad plačom), ale dozaista aj ako milovník a recitátor poézie. Naučil sa narábať s metaforami a nesmierne disciplinovanej a presnej práci so slovom. Vďaka jeho pútavým spomienkam sa zoznámime s viacerými hereckými legendami slovenského divadla. Výrazne prekračuje rámec memoárovej publikácie zameranej na seba samého. Kniha je bohato vybavená fotodokumentáciou a tematicky je rozdelená do štyroch častí. Nájdeme v nej medailóny šestnástich hereckých a režisérskych osobností, zoznámime sa s programom a pôsobením Intergenerácie, ako aj s oázou poézie na legendárnej Stromovej ulici v Bratislave. Autor nám ponúka aj vlastný výber diel básnických velikánov aj svojich súčasníkov. Štvrtá časť nám priblíži atmosféru zrodu Akadémie umení v Banskej Bystrici, jej štruktúru aj prínosy pre rozvoj slovenského dramatického umenia. Bohatý tvorivý život odzrkadľuje rovnako bohatá kniha spomienok, zážitkov, postrehov, humorných i bizarných situácií a výstižných charakteristík.

Milan Kenda