Recenzia
Lucia Holienčinová
19.12.2016

TAJNOSTI POBLÁZNENEJ BABY - Helena Murčeková

Prostredie strednej
školy a najmä obdo­
bie prechodu z det­
stva do dospelosti
ponúka spisovateľom
bohaté pole, z ktoré­
ho môžu ťažiť témy
prvých lások a vôbec
všetkého „prvého“,
s čím prichádzajú
odvážni tínedžeri do
styku. O romantickej stránke dospievania píše
i Helena Murčeková v debute Tajnosti pob-
láznenej baby.
  Osemnásťročná Olívia spolu s kamarátkami
Teou a Radkou, spolužiakmi, bratom­dvojčaťom
a zvyškom chlapčenského basketbalového tímu
vstupujú do posledného ročníka gymnázia. Olí­
via je tajne zamilovaná do najlepšieho kamaráta
svojho brata a nik o tom nevie, až kým neskôr
nezistí, že sa Jakub rozišiel s priateľkou a pre­
chováva k Olívii podobné city. Naoko jednoduchý
dej je vhodný najmä pre ženské čitateľky vo veku
od 15 rokov. Avšak, ak sa pozrieme na román
bližšie, zistíme, že zaujme niekoľkými cennými
drobnosťami.
  Sledujeme v ňom vývoj troch hlavných po­
stáv: Olívie, jej brata Maca a Jakuba. Z plachej
a bratom stráženej Olívie sa ku koncu knihy
stáva vyspelá mladá žena; jej brat Maco, ktorý
drží nad svojím dvojčaťom ochranné krídla, jej
dopraje viac slobody; a Jakub, ktorý celý čas bo­
juje s myšlienkou na návrat k bývalej priateľke,
dospeje k zásadnému rozhodnutiu. To, čo je na
postavách zaujímavé a cenné, je spôsob, akým
medzi sebou komunikujú. Ich prehovory, samo­
zrejme, obsahujú hovorové slová, angličtinu,
skratky, slang, avšak zvyšok tvoria prevažne
vyspelé intelektuálne prejavy. Autorka použila aj
odkazy iné texty (renesančná ľúbostná poézia)
alebo aj filozofické myšlienky pripomínajúce iné
diela svetovej literatúry.
  Murčeková zvolila pre spracovanie roman­
tickej fabuly najmä rozprávača v prvej osobe,
ktorý komentuje svoje emocionálne stavy
a svoj pohľad na okolitý svet. Nevyhýba sa ani
klišé, no snaží sa ho skôr obmieňať, spracovať
cez inovatívnejšie motívy. Záver príbehu však
úplne upadol do gýča, keďže autorka predĺžila
príbeh o niekoľko zbytočných stránok a zná­
sobila záverečnú romantickú scénu, ktorej
koncept býva často používaný v amerických
filmoch.
  Ak by sme mali zhrnúť prvý román debu­
tujúcej autorky Heleny Murčekovej, musíme
zdôrazniť najmä to, že ide o román vhodný
nielen pre dospievajúce dievčatá, ale aj pre
staršie ročníky, ktoré si chcú oživiť svoje vlast­
né stredoškolské naivné, romantické, ironické
či iné spomienky.