Recenzia
Adela Gabríková
13.09.2004

Traktoristi a buzeranti (Výber z publicistiky 1998-2003)

 

O psoch, komínoch, vlastenectve atď.

Peter Pišťanek: Traktoristi a buzeranti (Výber z publicistiky 1998-2003)

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2003

  Peter Pišťanek nie je len autorom románovej trilógie Rivers of Babylon a ďalších próz, ale aj publicistom, ktorý touto formou reaguje na aktuálne spoločenské dianie alebo prináša nový pohľad na niečo už známe. Výber z jeho úvodníkov z týždenníka Domino fórum a internetových novín inZine, ale aj z rôznych esejí o kultúre či listov Milanovi (všetky spomenuté články boli publikované v rokoch 1998 až 2003) prináša Vydavateľstvo Slovart v knižke s provokačným názvom Traktoristi a buzeranti, ktorý je odvodený od nevinného vtipkovania v jednom z úvodníkov.

  Peter Pišťanek dokáže pútavo a odľahčene písať o vážnych veciach a o neserióznych píše zasa s predstieranou vážnosťou. Čo platí o jeho vtipných úvodníkoch, nie je už celkom pravdou pri článkoch venovaných hudbe, kde sa autor môže pochváliť mnohými odbornými vedomosťami, ale aj tie vie prezentovať uvoľneným rozprávaním a čitateľa si podmaní jeho nadšenie spojené so spomienkami na dobu, keď sa napríklad so skladbou Má vlast stretol prvýkrát.

  Každý zo žánrových útvarov v knižke má svoje osobitosti, spája ich však autorovo pohrávanie sa s fikciou osobnej skúsenosti, miešanie faktov a vymyslených prvkov, prelínanie všeobecne známeho s drobnými osobnými postrehmi a spomienkami, častá hyperbolizácia, ale aj veľmi jemná irónia a sebairónia. Ďalším spoločným prvkom (predovšetkým v úvodníkoch a stĺpčekoch) je bezprostrednosť – autor nechce byť neosobný a skrytý za vetami, ale popri informáciách týkajúcich sa rozoberanej témy sa dozvieme aj niečo o ňom, jeho vlastných pocitoch alebo niečom, čo na neho v poslednom čase výnimočne zapôsobilo a ovplyvnilo tak i spôsob písania konkrétneho článku.

  V konečnom dôsledku  je výber z publicistickej tvorby Petra Pišťanka viac-menej knižkou o autorovi samotnom a jeho vnímaní rôznych detailov reality, ktorá ho obklopuje; námety sú rôzne – prechádzka so psom, zbúranie továrenských komínov v Devínskej Novej Vsi, súboje novodobých rytierskych skupín, ale aj spoločenské javy, ako krvná pomsta či vlastenectvo, ľudské vlastnosti: sebaovládanie, odvaha alebo asertivita, nemožno zabudnúť na jeho reakcie na knihy, hudbu a filmy a pokračovať by sa dalo ešte veľmi dlho, lebo do útlej knižky Traktoristi a buzeranti sa toho zmestilo naozaj dosť. Taký je aj celkový charakter publikácie – zmes informácií z mnohých oblastí, ktoré spolu tvoria príjemné oddychové čítanie.

Adela Gabríková