Recenzia
Margita Bíziková
18.04.2012

Utorky s Morriem - Mitch Albom - Žiť ako profesor

Žiť ako profesor

Bratislava, Tatran 2011
Preklad Alena Redlingerová

Každý vie, že je smrteľný, ale nikto tomu neverí, hovorí profesor sociálnej psychológie Morrie svojmu obľúbenému študentovi. Vie presne, o čom hovorí, lebo práve kráča po ceste vymedzenej dvoma koncami: koncom plnohodnotného života a definitívnym koncom. Na ceste si nemôže vybrať rýchlostný pruh, len spôsob jazdy. Učiteľ celou svojou dušou sa nerozhodol iba viezť, ale cestu si užiť a nechať z nej poučenie pre ostatných. Presne vedel, ako bude jeho neurologické ochorenie postupovať, že najprv prestane chodiť, sedieť a nakoniec dýchať. Vymedzený čas nemienil premárniť, a tak usporiadal stretnutie svojich najbližších a kar ešte za živa, aby sa dôstojne so všetkými rozlúčil. A tak ako kedysi na univerzite, 14 utorkov venoval svojmu bývalému študentovi Mitchovi, autorovi knihy, ktorý sa z jeho života na dlhý čas vytratil. ,,Výstupom“ z  týchto ,,prednášok“ je kniha o  mužovi, ktorý miloval život a  nedal sa zošnurovať konvenciami. Vytvoril si vlastnú ,,subkultúru“. Nedal si vnútiť životné hodnoty konzumnej sebeckej americkej spoločnosti. Veril v dobro ľudí a vzťahy pokladal za to najdôležitejšie. Na ostatných sme odkázaní na začiatku života ako dojčatá, ale aj ako chorí a bezvládni na jeho konci. Mitchovi prezradil svoje tajomstvo: „aj medzitým potrebujem ostatných“.

Reportážne záznamy filozofických a duchovných dialógov Mitcha Alboma s umierajúcim učiteľom sú paradoxne optimistické. Morrie je spokojný s prežitým životom a svoj stav pokladá za dar. Za čas, keď stihne odpustiť sám sebe aj ostatným. Obklopení láskavou starostlivosťou najbližších odpovedá Mitchovi na otázky súvisiace so strachom, smrťou, starnutím, manželstvom, rodičovstvom, odpúšťaním, ale aj celospoločenskými problémami. Jeho uvažovanie poznačené skúsenosťou a štúdiom nastavuje jeho poslucháčovi zrkadlo a  on vidí, ako ho okolnosti odklonili od jeho zamýšľanej cesty. Otázky totiž kladie aj profesor: „Našiel si niekoho, s kým sa môžeš podeliť o svoje srdce? Dávaš niečo spoločnosti? Si zmierený so sebou? Snažíš sa byť čo najľudskejší?“ 

Profesor sužovaný fyzickými ťažkosťami je naďalej vnímavý k  dianiu okolo seba a cíti, že Mitch v sebe nesie skryté trápenie. Je ním chorý brat. Odmieta jeho spoluúčasť a prerušil s ním kontakty. Svoj kríž chce niesť sám. Morrie mu pomôže prelomiť bratov obranný val.

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Európania sa dožívajú vyššieho veku a cieľom tejto aktivity je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia. Je to výzva pre spoločnosť stanoviť si ciele a  prijať opatrenia, aby starí ľudia mohli na sklonku života žiť tak plnohodnotne ako napríklad profesor Morrie. U nás je to skôr naopak, čoraz častejšie sa stretávame s ageizmom – diskrimáciou na základe veku, podceňovaním a  odmietaním starých.