Recenzia
Slávka Drozdová
06.03.2012

Územie Slovenska pred príchodom Slovanov - Eva Kolníková, Titus Kolník, Daniel Škoviera, Pavol Valachovič - Ocenená edícia

Ocenená edícia

Bratislava, Literárne informačné centrum 2011

V reprezentatívnej edícii Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ocenenej Združením vydavateľov a kníhkupcov SR na minuloročnej Bibliotéke ako najvýznamnejší čin v oblasti knižnej kultúry vyšla ďalšia publikácia Územie Slovenska pred príchodom Slovanov. Ide o prepracovanú verziu prvého vydania z roku 1998. V súčasnej dobe je zväzkov (v jednotnej štruktúre) aj s posledným trinásť (VII. diel– Turci na Slovensku je rozdelený na dve časti). Poprední slovenskí historici postupne takto zmapovali viaceré podstatné udalosti zo slovenských dejín. Upravené vydanie prvého dielu zo série kníh sa zameriava na obraz územia dnešného Slovenska v antike. Zostavovatelia sa rozhodli pre nové vydanie z viacerých dôvodov. Jedným z nich je prispôsobenie prvého dielu po formálnej stránke k štruktúre tých ostatných. Príloha obsahuje pestrý informačný materiál. Hlavný editor je Pavel Dvořák.