Veža elfov - Marian Kubicsko

Veža elfov
Artis Omnis 2014

Príbeh je pokračovaním fantasy románu Pohrobok od Štefana Konkola. Vznikol v rámci projektu prvého, vďaka aktivite Juraja Červenáka nie však už jediného, zdieľaného sveta (shared world, shared universe) slovenskej literatúry, iniciovaného Štefanom Konkolom prostredníctvom súťaže o najlepšiu poviedku zo sveta Pohrobka. Veža elfov je po pilotnom románe druhým románom zdieľaného sveta.

Kniha ponúka čitateľom v rámci žánra prinajmenšom slušný štandard. Dynamický príbeh má potenciál osloviť a udržať pozornosť najmä mladých priaznivcov fantasy.

Kubicsko ako začínajúci autor (román je jeho debutom) využil pôvodný vzor a vo svojom rozprávaní „trénuje“ nielen schopnosť rozvíjať imagináciu, ale i dodržiavať „predvolené“ pravidlá. Reálie a žáner podnecujú autora k formálnej, kompozičnej disciplíne. Tvorba v rámci zdieľaných svetov pripomína postupy obdobia klasicizmu či stredovekého umenia. Tvorcovia pokračovaní či parafráz Iliady alebo Aeneidy sa usilovali o originalitu v stanovených limitoch. Originalita ich písania nebola vystavená na povrch ako v romantizme či dielach moderny, ale sa ukrývala: v štylistike, mikrokompozícii, svojských obrazoch, schopnosti variovať známy motív, pootočení pohľadu na postavu. Z takéhoto aspektu treba vnímať i Kubicskov román. Osudom vyvolený hrdina, pôvodne obyčajný chalan, Rišo, zachraňuje magický svet pred hrozbou zla. Prvý zväzok končil návratom protagonistu do pôvodného prostredia. Taška s knihami prenášaná Rišom z dimenzie do dimenzie môže pôsobiť ako komický, nesúrodý prvok, avšak v prostredí Veže elfov nadobúda hodnotu magického artefaktu, respektíve skazonosného predmetu bez priameho vyžarovania mágie, avšak s hrozbou veľmi reálnych dôsledkov. Vedecké poznatky v nej ukryté by bez „kompenzačných protilátok“ zapôsobili v druhom univerze ako mágia u nás. Štefan Konkol mal pravdepodobne v úmysle, podobne ako v románe Operený Had, kombinovať fantasy prostredie s logikou vedy a využiť v príbehu prvky vedeckej fantastiky. Kubicsko text koncipuje žánrovo rovnorodejšie ako cestu za zachovaním rovnováhy sveta. Ponúka svižný, pútavý text. Hrdina putuje krajinou elfov, trpaslíkov, ghúlov a bronzovokožích Axtlapáncov. Rozhodujúca bitka „o svet“ sa, ako už naznačuje názov, odohráva vo veži plnej nadprirodzena a pod ňou. Čiže opäť pre žáner typická situácia známa zo stovák iných kníh. Jej konkrétnu podobu si vychutnajte sami...