Recenzia
27.02.2012

Vlnenie - Ján Beňo - Rozsievanie

Rozsievanie

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2011

Spisovateľ Ján Beňo debutoval roku 1964 zbierkou poviedok Každý deň narodeniny. Medzitým napísal ešte niekoľko zbierok, ktoré vyvrcholili ostatnou, nazvanou Vlnenie. Zbierka obsahuje jedenásť poviedok, ktoré reagujú na niektoré javy súčasnej spoločnosti a informovaný čitateľ v nich môže nájsť aj fragmenty pripomínajúce jeho generačných či blízko generačných spolupútnikov. Pravda, v poviedkach nikoho priamo nemenuje, no okolnosti nasvedčujú, o koho ide (J. Kostra, V. Šikula, L. Kundera a ďalší). Ján Beňo nepíše spomienky, hoci mu zážitok vylovený v pamäti slúži ako odrazový môstik na napísanie poviedky, no so všetkými jej znakmi, ako je fabulácia, fikcia a pod. Autor sa priznáva, že na napísanie poviedky potrebuje fakt, ktorý následne rozvíja. Napokon to vidno aj v poviedkach z najnovšej zbierky. Často sa z roviny faktu dostane do polohy pravdepodobnosti, ba dokonca až na okraj fantázie, či absurdity (napr. v poviedke Záznamy v podzemí). V nijakom prípade však nemožno hovoriť o Beňových poviedkach ako o prvoplánovej tvorbe. Sám pripustil, že jeho tvorba vyžaduje poučeného a vonkoncom nie lenivého čitateľa.

Beňove poviedky v mnohom pripomínajú očistec. Autor sa v nich vyrovnáva so skutočnosťami, ktoré si nestačil vyjasniť počas života niektorých jeho reálno-fiktívnych hrdinov. Vysvetľuje svoje stanoviská a snaží sa z nich vytvoriť všeobecne platné premisy (Popod Hamrštíl cez Dubovú, Génius a Miško P., Šípkový ker). Beňo kritizuje, no zároveň má pochopenie pre ľudské zlyhania. Nikdy svojich hrdinov nezatracuje, vie ich nechať ísť či blúdiť po vlastnej ceste. V textoch často nájdeme aj zrnko humoru, väčšinou však jeho zbraňou je irónia, no nikdy nie sarkazmus. Možno to ilus trovať na poviedkach Solomon Pantelejevič a Dvaja. V oboch vystupujú postavy akoby vystrihnuté z niektorej Zoščenkovej poviedky či z románov Iľfa-Petrova.

Beňov poviedkový debut z roku 1964 Každý deň narodeniny je ukážkou práce mladého autora, ktorý sa na literárnej scéne rozbieha. Najnovšia poviedková zbierka Vlnenie je pohľad skúseného autora na svet, ktorý nehľadá, ale nájdené rozsieva.