Vtedy v Lošonci - Peter Balko

KK Bagala 2014

Obálka knihy Vtedy v LošonciProzaický debut mladého spisovateľa a  scenáristu Petra Balka označila Mila Haugová za žiarivú a tajomnú zmes drsnosti, nehy, fantázie a surovej skutočnosti. Víťaz literárnej súťaže Poviedka 2012 otvára v  originálnom texte Vtedy v  Lošonci. Via Lošonc dvere do groteskného, tragického, smutného i  veselého malomestského života. Lučenec v  knihe vystupuje ako svet vo svete, históriou poznačený a utlačený priestor, kde sa realita miesi s  absurdnosťou a  abstrakciou. Jeho reálie mapuje chlapec s  prezývkou Leviathan. Spomienky, reflexie a  príhody vnímané detskými očami rozpráva vyspelým, dospelým spôsobom, a táto kombinácia, či dokonca kontrast, pridáva dielu iskru. V popredí stojí najmä kamarátsky vzťah s Kápiom – búrlivým chuligánom a  verným naničhodníkom. Ich dobrodružstvá majú chlapčenskú povahu, avšak vstupujú pod povrch vecí a na základe fantazijných prvkov odhaľujú širšie spektrum pocitov. Balko vykresľuje Lošonec neotreným spôsobom: pohybuje sa na rozmedzí fiktívneho a skutočného, sna a reality, kladie dôraz na dynamiku. Neidealizuje, neromantizuje – odkrýva všetky odtiene temnoty. Balkovmu vyzretému rukopisu však nechýba humor – aj keď ide skôr o čierny humor, ktorý často zvýrazňuje tragickosť uvedeného. Nosnú dejovú líniu hodil autor za hlavu, viac ho zaujímajú fragmenty, postrehy, krátke epizódy z Leviathanovho života a  života ľudí a  postavičiek  Lošonca. Starká Liana, dievča uprostred zhnitého vojnového koláča, krásna a  nedostupná Alica, futbalový zápas z roku 1941 medzi Debrecínom a  Grazom, prízrak Kohútej vdovy. Odrazy minulosti, ktoré nasvecujú, dotvárajú, presnejšie charakterizujú samotný Lošonc – miesto, v  ktorom nemožno žiť inak, len podľa jeho vlastných nepísaných pravidiel. Kápia a Leviathan, spojení putom neochromiteľného detského priateľstva, putujú svojimi malými dejinami slobodne, a  predsa v  sebe nesú stigmy geografickej polohy.