Recenzia
Beáta Beláková
19.12.2016

Z Devína na Duklu

Na pódium v Panta Rhei vystupujú prešedivelí statní muži. Dozvedáme sa,
že obaja presiahli vekovú hranicu 70 rokov a absolvovali túru pretínajúcu
Slovensko. Tak teda Milan Lackovič, autor dvoch kníh o tatranských plesách,
a Juraj Tevec. Píšu o tom, ako minulý rok prešli 767 kilometrov. Nezdá sa
vám teraz Slovensko nejaké malé?
 Medzinárodných turistických trás v Európe je dvanásť, označujú sa
ako E1 až E12, cez Slovensko prechádzajú dve: E3 a E8. Práve tej druhej sa
venujú Lackovič a Tevec v publikácii Z Devína na Duklu: „Kopíruje trasu
Štefánikovej magistrály od Devína po Mohylu M. R. Štefánika na Bradle
a od nej Cestu hrdinov SNP z Bradla až na Duklu.“ Medzinárodná trasa
začína v írskom Dorsey Head, vedie cez Anglicko, Holandsko, Nemecko,
Rakúsko, Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Ukrajinu, Rumunsko, Bul-
harsko a končí v tureckom Istanbule. Jej celková dĺžka je 4414 kilometrov.
Na  úseku prechádzajúcom Slovenskom sa stretnete s tromi dôležitými
národnými symbolmi – hradom Devín spájaným s historickým obdobím
Veľkej Moravy a národniarskym snažením štúrovcov o slovenskú svoj-
bytnosť. Druhým symbolom je Mohyla M. R. Štefánika na Bradle a tretí je
„historickou pripomienkou vyzdvihujúcou Karpatsko-dukliansku operáciu
a oslobodzovanie slovenskej krajiny v rokoch 1944 – 1945“.
 O slovenskom úseku trasy E8 zatiaľ nebola vydaná žiadna publikácia,
tú medzinárodnú údajne spracovali v Nemecku, ale autorom sa nepodarilo
zistiť jej vydavateľa. Trasa je mimoriadne rôznorodá, prechádza cez hors-
tvá, osady, obce aj mestá, vedie až pätnástimi pohoriami, podľa ktorých je
kniha roztriedená na kapitoly: Malé Karpaty, Myjavská pahorkatina, Biele
Karpaty, Strážovské vrchy, Malá Fatra a Žiar, Kremnické vrchy, Veľká Fatra,
Nízke Tatry, Spišsko-gemerský kras, Volovské vrchy, Čierna hora, Šarišská
vrchovina, Čergov, Ondavská vrchovina a Laborecká vrchovina. A akú časť
z nej považuje Milan Lackovič za tú úplne najhoršiu? Asfalt, asfalt, asfalt.
 Autori trasu rozdelili na 29 etáp, kondične menej vybavení turisti ju
tak nemusia prejsť celú a naraz, ale postupne a možno len niektoré úseky.
Napokon, to bol aj prípad Lackoviča a Tevca. Ak by ste sa však predsa len
rozhodli prejsť ju celú, denne by ste museli urobiť 30 – 40 kilometrov, čím
sa dá prejsť za 25 až 30 dní, rekord je 7 bežeckých. Väčšina etáp v knihe
patrí medzi náročnejšie turistické podujatia, a preto netreba nič podceniť –
kondíciu, pamätať na zásoby vody a jedla, výstup sťažuje i nosenie ťažkých
batohov. Autori boli mimoriadne precízni, niektoré úseky prešli aj dvakrát,
čím ponúkajú aktuálne informácie. Samozrejmosťou je podrobný časový
rozvrh s nakreslenými prevýšeniami a mapovými výrezmi. Vďaka tomu
každý turista pochopí, čo ho čaká a neminie. Osobné zainteresovanie za-
bezpečuje rôzne vychytávky – ktorým úsekom sa vyhnúť, kde sú pramene,
kde prespať. Taktiež často varujú: nenechajte sa pomýliť značením! Stane
sa vám, že sa vám ukážu dva – tri smery, ale žiadne značenie. Autori tadiaľ
prešli, oni vám ukážu správny smer. Napriek tomu patrí naše značenie
medzi tie top: „Na Slovensku a v Čechách je najlepšie značenie, aj v Poľsku
je celkom dobré a hovorí sa, že aj v Bulharsku, ale len od Sofi e. Keď prídeme
do Rakúska, už tam vidíme iný typ značenia, ktorý je pre nás dosť nepre-
hľadný.“ Text každej etapy začína náročnosťou, tá vás občas povzbudí, ale
môžete prepadnúť i obavám, no v každom prípade budete na ňu pripravení.
A popritom sa aj čosi naučíte. I keď najlepšie sa vraj učí hrou.
„Čím toho ľudia viac nevedia, tým ich to viac frustruje,“ zhodnotil Daniel Kol-
lár „úspech“ vedomostnej hry Poznáš Slovensko? Množstvo náročných otázok
môže naozaj deprimovať, preto sa aj s Jurajom Kucharikom, spoluautorom
hry Poznáš Tatry?, rozhodli, že hráčom vždy ponúknu aj tri možnosti. Túto
úplne novú hru sa môžu hrať dokonca aj deti v jej ľahšej verzii. Spoznáte tak
tatranskú prírodu, turistiku, históriu, osobnosti, množstvo zaujímavostí
a vycibríte si pozorovateľský talent prostredníctvom fotohádaniek.
 Nádherné fotografi e v každej brožúre, ich zrozumiteľný populárno-náučný
štýl a veľkosť vhodná akurát do batohu – vyše dvadsaťročná vydavateľská
prax sa tu skĺbila s vášňou pre turistiku a je to vidieť.