Recenzia
Margita Bíziková
20.07.2012

Začarovaná trieda - Ivona Březinová - Múdrosť nie sú čary

Múdrosť nie sú čary

Bratislava, Perfekt 2012
Preklad Gabriela Futová

Tretia A  zažila vzrušujúci deň. Pribudli do nej traja noví spolužiaci a  trieda bola hneď hore nohami. Už podľa mien Čáryfuk, Láryfuk a Pištafuk sa dalo tušiť, že s trojčatami nebude nuda. Keď povedali, že mama sa volá Cukorkáva a tatko Čajrumbum, vyzeralo to, že si riadne vymýšľajú. Chalani však neklamali. Vysvitlo, že vystriedali už veľa škôl, lebo sa presúvajú so svojimi rodičmi – kúzelníkmi z vystúpenia na vystúpenie.

Deťom sa nezvyčajní spolužiaci páčia, do ich vzťahu však vstúpia dospelí. Magdalénke rodičia povedia, že sa s  Demeterovcami nemá baviť, lebo sú cigáni. A  cigáni sú špinaví a  kradnú. Odmietne na telocviku s Máryfukom tancovať a zanedlho sa objaví obvinenie, že trojčatá ukradli sovu…

Autorka do hravého príbehu vystavaného na situačnej komike, groteske a  slovných hrách zakomponovala fantastický prvok, ktorý slúži ako odlišovací. Hrdinovia využívajú čary na zábavu, pre radosť a spôsob, ako uniknúť z nemilej situácie. V ohrození však používajú čary ako obranu. Chlapca, čo im vyplazí jazyk, začarujú a už ho nemôže dať späť, Magdalénku, ktorá neodôvodnene povie, že Máryfuk je špinavý, zatvoria do veľkej mydlovej bubliny. Dokážu sa však cez krivdy a urážky preniesť.

Jednotlivé kapitoly predstavujú vyučovacie hodiny rôznych predmetov. Rovnakou katastrofou ako rátanie bol aj pravopis chlapcov, o prvouke nehovoriac, ba dokonca aj kreslenie, ale… Dokázali prilepiť na strop čítanky, oživiť zvieratká na výkresoch, urobiť kriedu čiernou a  tabuľu bielou… Ešteže mali empatickú pani učiteľku, čo dokázala ako-tak udržať v triede poriadok a nezbedníkov aj niečo naučiť. Ukázať im, že vedomosti a  múdrosť sa nedajú vyčarovať, na ich získaní treba pracovať. Nakoniec sa predsa len nájde predmet, v ktorom zažiaria: hudobná výchova.

Rozprávka v  sebe nesie aj kritickú výhradu voči dospelým za prenášanie svojich postojov a stereotypov na deti. Často problémy zjednodušujú a paušalizujú či z pohodlnosti, neznalosti alebo pre nedostatok času. Zaužívané ,,cigáni kradnú“ tak použije Jakub na falošné obvinenie, lebo sa nechce deliť o svoju kamarátku.

Březinovej sa podarilo vtipne otvoriť vážnu tému pre detského čitateľa.

Jej rómski hrdinovia sú výmyselníci, nekamarátia sa s počtami, ale prekrásne spievajú. A to je posolstvo príbehu. Každý človek je individualita, má svoje osobitosti,  môže v niečom vynikať a v niečom byť podpriemerný. S farbou pleti to nemá nič spoločné.