„Rád sa smejem, lebo nevidím dôvod, prečo by som nemal.“ Toto životné krédo hlása všestranný umelec – maliar, ilustrátor, karikaturista, spisovateľ, vydavateľ, vždy dobre naladený humorista Milan Stano (1949). Všetky jeho aktivity majú spoločného menovateľa: láskavý humor, britkú satiru, neúprosnú karikatúru, v ktorých sa prelínajú folklór i tradície.


Tvoje meno sa nerozlučne spája s humoristicko-satirickým časopisom Kocúrkovo a jeho mottom „Vždy s úsmevom“. Aká bola cesta od časopisu k vlastnej tvorbe?

Vždy som chcel vydávať knihy na rozličné zábavné témy a venovať sa slovenskému humoru a satire. Od toho bol už iba krôčik k vlastnej tvorbe. Spracoval som dvojzväzkovú publikáciu o svojom rodisku Kálnické príbehy, neskôr som napísal tituly Dva životy Rudolfa Schustera, Veselá kronika, Kocúrkovo a jeho príbeh, Blondínky v anekdotách, Slovensko v anekdotách i najnovšiu publikáciu Putovanie za obrazmi. Podieľal som sa s Ivanom Szabom aj na knihách Slovenské strašidlá od A po Z a Osudy slávnych zbojníkov.

Raz si skonštatoval, že „ľudská hlúposť je prirodzenou vlastnosťou ľudí a boj s ňou je márny“. Dívaš sa na svet optikou humoru, ktorý ťa sprevádza po celý život. Vieš si predstaviť svet bez vtipu a satirického pohľadu?

Veru nie. Myslím si, že humor je poéziou i soľou života, ľudia ho potrebujú, hoci si to neraz ani neuvedomujú. Tvrdím, že život by sa nemal brať priveľmi vážne, aj tak z neho nevyviazneme živí. Veľa som sa o humore naučil a stal sa mojou filozofiou. „Robiť humor“ je aj poslaním, lebo vlieva do ľudí optimizmus, bez neho sa žiť nedá. Veď úsmev stojí menej ako elektrina, ale dáva viac svetla. Optimisti nie sú tí, čo veria, že všetko dobre dopadne, ale tí, čo veria, že všetko sa neskončí zle. Niekedy nebolo ľahké nájsť v sebe humor, aby som ho ponúkol čitateľom Kocúrkova. Cestu, ktorú som si zvolil, však meniť nebudem – presvedčili ma o tom aj ohlasy nielen na moje knihy, ale aj na tituly, ktorým som pomohol uzrieť svetlo sveta v mojom vydavateľstve Štúdio humoru a satiry.

Na čom teraz pracuješ?

Na knihe Chvála krajiny s podtitulom Maliarske potulky po Slovensku. Chcel by som totiž spracovať svoje zážitky pri maľovaní v rôznych kútoch Slovenska spolu s reprodukciami vytvorených obrazov. Časovo je to tak od sedemdesiatych rokov až po súčasnosť. Presnejšie, od prvých začiatkov, keď som chodil maľovať so svojím učiteľom Ernestom Zmetákom po Orave, kde sme pribrali aj Ignáca Kolčáka či Máriu Medveckú, alebo keď som sa zúčastňoval na maliarskych plenéroch v Pieninách, Zázrivej či Terchovej s mojimi kolegami z Umeleckej besedy slovenskej. Spomínam si aj na také zážitky, ako ma chcel jeden gazda pri Terchovej prepichnúť zahnojenými vidlami, keď som kreslil v jeho dvore, lebo si myslel, že som nejaký odkundes, čo si zapisuje, ako mu zateká močovka do studne (už za to raz platil vysokú pokutu). Zažil som aj hromadnú bitku v Zázrivej. V Lendaku som maľoval aj s kolegom, prepadol nás nejaký zúrivý opilec a mali sme čo robiť, aby sme sa z tej šlamastiky dostali. Boli však aj pekné chvíle, keď som maľoval celý deň v krutej zime na kopaniciach a starenka ma pozvala do chalupy na teplé mlieko. Do knihy by som chcel zaradiť aj esej o krajinomaľbe, o jej histórii až po súčasnosť.

Aký je tvoj spisovateľský sen?

Rád by som pokračoval v práci na ďalšej knihe Chvála humoru, ktorá by ukázala, čo všetko som sa o humore naučil, informovala o jeho rôznych podobách, o karikatúre a jej tvorcoch, o anekdotách, ich sile a rozmanitosti, ako aj o histórii anekdot od antiky cez renesanciu až po dnešok. Bude tam aj esej o rôznom ponímaní národného zmyslu pre humor, napríklad škótsky, anglický, ruský, židovský, stredoeurópsky. Mám už hotový text o fenoméne ľudových rozprávačov, komikoch, zabávačoch u nás a vo svete. Zaujíma ma i dosah humoru a satiry na ľudí, aj to, aké je dôležité mať veselý vzťah k životu, či o veľkom umení uťahovať si sám zo seba (to považujem za najvyššiu formu humoru). Pripravil som už text o rôznych podobách humoru v našom živote, napríklad o prvoaprílových žartoch, nových vtipoch zo súčasnosti, kde je inšpiráciou moderná technológia... Námetov je veľa, už len nájsť si čas a byť zdravý.