Ponuka zahraničnej literatúry

Ponuka zahraničnej literatúry

Jesennú ponuku zahraničnej literatúry predstavila spoločnosť SLOVART, G.T.G. na predajnej výstave ACADEMIA – jeseň 2003, ktorú v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV pripravila v dvorane Lyceálnej knižnice v Bratislave (14.--20. novembra). Záujemcovia si mohli vybrať z bohatej produkcie renomovaných zahraničných vydavateľstiev a využiť 10-percentnú zľavu pri nákupe.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia zahraničných vydavateľov – Elsevier, Oxford University Press, McCraw Hill, Taylor-Francis reprezentujúcich päť krajín – Anglicko, Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko a USA. Kolekcia takmer 600 knižných titulov reprezentovala najnovšiu odbornú a vedeckú literatúru z technických vied (najmä z výpočtovej techniky a programovania), prírodných vied (predovšetkým z biológie, botaniky, chémie, ekológie) a spoločenských vied (s dôrazom na ekonomiku, politiku a vzťahy k Európskej únii a NATO).

Po skončení výstavy som sa riaditeľky spoločnosti SLOVART, G.T.G., Ing. Ľudmily Grossovej spýtala:

* Aká bola návštevnosť na podujatí a záujem o vystavené tituly?

– S návštevnosťou môžeme byť spokojní, našli si k nám cestu aj mnohí mimobratislavskí zákazníci. Trochu k tomu prispelo, že naša výstava bola otvorená v rovnakom termíne ako Bibliotéka. Z našej ponuky si vyberali najmä knižnice a inštitúcie, menej jednotlivci. Ak niektorí návštevníci na našej výstave nenašli, čo potrebujú, ich podnety sme podchytili a na jar knihy môžeme priviesť.

* Čím sa jesenná výstava líši od jarnej ACADEMIE?

– Predovšetkým bola o čosi bohatšia najmä počtom titulov. V porovnaní s podobnými výstavami priniesla mimoriadne širokú a pestrú paletu literatúry z politiky. Veľa knižných noviniek (vyše tretina) bolo priamo z medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte. Navyše zákazníci mohli ešte využiť nákup zahraničnej literatúry so 14-percentnou DPH.

S riaditeľkou SLOVART, G.T.G. sa rozprávala Katarína Mikluščinová