Predstavuje jeho majiteľ Peter Baláž

Vydavateľstvo  ESPERO

Adresa: Víťazná 840/67 A, 958 04 Partizánske

tel.: 0902 203 369

e-mail: info@espero.sk

www.espero.sk

Majiteľ: Peter Baláž

Vznik: 23. 6. 2003

Zameranie, profilové edície: Knihy o meditácii, vývoji ľudského vedomia a tituly v medzinárodnom jazyku esperanto.

Edície: Tretia vlna, Esperanto, Krása umenia

Distribučné spoločnosti: Modul, Eugenika, Pezolt.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Zatiaľ sme vydali vlastne iba tri tituly (z toho dva v slovenčine a zároveň aj v češtine) a jedno multimediálne CD. Všetky tituly boli od slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003? 

– Boli to 4 knihy.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

– V tomto roku máme na pláne slovník Medzinárodné slová v esperante, príručku pre esperantistov Sprievodca esperantom a multimediálne DVD.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Knihu M. Repku Nie sme bezmocní, ktorú som vydal v dvojjazyčnej, slovensko-esperantskej verzii. Prináša veľmi podnetné, až provokujúce myšlienky, ako možno nastoliť celosvetový mier.

  • A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

Žiadna z kníh sa nedá nazvať omylom, no nie všetky zaujmú toľko čitateľov, ako by sme si želali, ako napríklad spomenutá kniha Nie sme bezmocní – na našu súčasnosť je asi veľmi pokroková, o pár rokov predbieha dobu.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Samozrejme, je to najmä 19-percentná daň, ktorá robí cenu kníh neporovnateľne vyššou než trebárs v Česku. Je to smutné a, žiaľ, doplatia na to všetci – čitatelia, podnikatelia a následne i štát.

* Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Určite by som bol za úplné zrušenie DPH na knihy (no i na iné informačné médiá), nanajvýš za 5-percentnú DPH, rovnako ako je v to v Čechách. Mám tam priateľa vydavateľa a viem, že je to veľký rozdiel – ako pre čitateľov, tak pre vydavateľov kníh. Nie je pravda, že ľudia nečítajú – skôr si musia vyberať, čo si ešte môžu dovoliť čítať (finančne) a čo nie. A to je veľmi zlý stav.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydať Budhove rozpravy, ktoré už po častiach vyšli v češtine, ako aj dielo známeho filozofa 20. storočia J. Krishnamurtiho. Rád by som rozšíril aj zbierku esperantských kníh (či už učebníc alebo beletrie), na to však treba ešte trochu počkať, náš trh je na túto literatúru zatiaľ veľmi malý a chvíľu potrvá, kým ľudia pochopia, že angličtina nie je správnym (ani spravodlivým, ani jednoduchým, ani efektívnym) riešením jazykových problémov Európy.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

Rebríčky bestsellerov ukazujú, ktoré knihy číta veľa ľudí. To je isto dôležité z hľadiska ekonomického a pomáha to aj v orientácii na tú ktorú oblasť čitateľov. No to, že určitá kniha nie je bestsellerom, vôbec neznamená, že je zlá – je skrátka písaná pre menší okruh záujemcov. Väčšina kníh, ktoré som prečítal, nikdy v žiadnom rebríčku nebola.

* Akú knižku práve čítate?

– Vždy mám rozčítaných viacero kníh. Práve teraz je to Bůh, na kterého čekáme od N. D. Walsha, Matrix – mýtus naší doby od Jake Horsleya a v esperante to je Kompendio de psikaanalizo od S. Freuda.