Slniečko_obálka_2_1971

Slniečko 2/1971

Celé číslo časopisu ilustroval Miroslav Cipár.

01 - 05 Viktor Krupa: Ako sa Maui zahrával s ohňom (Maorijská rozprávka)

Andrej Plávka: Na Dukle ticho...

06 - 07 Jozef Brukner: Básne

Eleonóra Gašparová: V prvej triede

08 - 10 Michail Šolochov: Pankhart (ilustroval Ferdinand Hložník)

Milan Kenda: V hrsti držíš koníka

11 - 13 Mária Ďuríčková: Prvák, Vlnolapka

14 - Daniela Kaličiaková: Viliam Figuš-Bystrý

15 - Milan Tichý: Martin Benka

16 - 18 Vladimír Ferko: Od čeriesla po železiarne - Ty rodná zem moja (ilustroval František Hubel)

Ján Turan: Papagáj

19 - 23 G. Gollender: Ja, Vaska a Tichý oceán

Anton Habovštiak: Prilíhač

Jozef Pavlovič: Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (lebo sa mi učiť nechce...), Gramofón

24 - 27 Rudo Moric: Ako pána kráľa prasce zachránili

Miloš Krno: Ropuchin dom

28 - 29 N. Abramovová: Naháňačka

Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil

30 - 31 Pozdravy Jožkovi Mrkvičkovi

Súťaž

3x naj

Knižka, ktorá ťa poteší

Joško Mrkvička (napísala Mária Ďuríčková, ilustroval Miroslav Cipár)

32 - Riki Sep z Haukáčova (písala Krista Bendová, kreslil Ondrej Zimka)

 

 

 

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1971

Číslo

2

ISSN

-

Časopis