Slniečko_obálka_4_1971

Slniečko 4/1971

Celé číslo časopisu ilustroval Ondrej Zimka.

01 - 05 Mária Ďuríčková: Železný Janko

Rudolf Dobiáš: Zbojnícka balada

06 - 07 Peter Glocko: Chytrý tulák

Ľudmila Podjavorinská: Mlynárka

08 - 11 Michail Šolochov: Pankhart

MĎ: Jožko Mrkvička uvažuje, ako by mali vyzerať učebnice

MĎ: Darček

12 - 13 Kliment Ondrejka: Šťastný poľovník

14 - 15 Kveta Slobodníková: Elena Maróthy-Šoltésová, Terézia Vansová (ilustroval Juraj Deák)

16 - 19 Vladimír Ferko: V "mesačnej krajine" - Ty rodná zem moja

Štefan Moravčík: Vĺčatko, Zimná

Jozef Pavlovič: Básne

20 - 22 James Kruss: Rozprávka o matke Márii a jeho synovi Vukovi

Rudolf Matys: O dvoch kaproch

23 Sergej Michalkov: Omyl

Dominik Štubňa-Zámostský: Pod topoľom

24 - 27 J. C. Hronský: Bebek z Krásnej Hôrky

Jarmila Svobodová: Tma

28 - 29 Juraj Kováč: Ako sme stretli dobrého človeka

Štefan Moravčík: Obrovské vajce

30 - 31 Knižka, ktorá ťa poteší

Pošta Slniečka

Súťaž

3 x o spánku

Joško Mrkvička (napísala Mária Ďuríčková, ilustroval Miroslav Cipár)

32 Riki Sep z Haukáčova (napísala Krista Bendová, ilustroval Ondrej Zimka)

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1971

Číslo

4

ISSN

-

Časopis