Komisia SLOLIA


Štatút Komisie SLOLIA

O udeľovaní dotácii na jednotlivé prekladateľské projekty rozhodujú členovia Komisie SLOLIA - významní slovenskí spisovatelia a prekladatelia, ktorí zároveň iniciatívne navrhujú nové projekty prekladov, dávajú k dispozícii svoje bohaté kontakty so zahraničnými vydavateľmi a prekladateľmi a svojou fundovanou prácou pomáhajú udržiavať vysoký štandard prekladov a ich realizácie v renomovaných svetových vydavateľstvách. 
Dotačný systém Komisie SLOLIA vznikol v roku 1996 a s jeho podporou a za aktívneho prispenia členov Komisie SLOLIA vyšli za obdobie od roku 1996 do súčasnosti v prekladoch výbery z tvorby Milana Rúfusa, Petra Karvaša, Ladislava Mňačka, Jána Johanidesa, Ladislava Balleka, Pavla Vilikovského, Vincenta Šikulu, Dušana Mitanu, Petra Jaroša, Jozefa Puškáša, Rudolfa Slobodu, Jaroslavy Blažkovej, Mily Haugovej, Daniely Kapitáňovej, Petra Pišťanka, Pavla Rankova a mnohých ďalších autorov, početné antológie slovenskej poézie a prózy, ako aj literatúry pre deti a mládež. 

K 29. februáru 2016 bolo realizovaných s podporou Komisie SLOLIA 510 prekladateľských projektov.


Komisia SLOLIA pracuje v súčasnosti (obdobie dvoch rokov 2016 - 2017) v zložení:

  • Juraj Heger - predseda
  • Tomáš Janovic
    Márius Kopcsay 
  • Peter Milčák
    Zora Prušková

 

Za stránku zodpovedá: Oddelenie zahraničných projektov