Spisovateľ

Dana Rosová

1966
Spisovateľ

Peter Kubica

1976
Spisovateľ

Peter Weiss

1952
Spisovateľ

Emil Oliver Bakoš

1926
—  2009
Spisovateľ
Prekladateľ

Ľubica Brix

1968
Spisovateľ

Andrej Čipkár

1932
—  2009
Spisovateľ

Anna Doležalová-Vlčková

1935
—  1992
Spisovateľ

Matúš Dulla

Spisovateľ

Zdenko Ďuriška

Stránky